8. juni 2021

Styreendringer i Kavlifondet og Kavli Holding

Dag J. Opedal er valgt til ny styreleder i Kavlifondet og Erik Volden til nytt styremedlem. Kavlifondet er stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet og som deler ut overskuddet til gode formål. Helge Leiro Baastad og Lise Hammergren er valgt inn i styret i konsernets morselskap, Kavli Holding AS.

– Vi er svært glade for styrkingen av styrene i Kavli, og for at Dag J. Opedal tar over ansvaret som styreleder i Kavlifondet. Dag J. Opedal har vært styremedlem i Kavli Holding siden 2013 og i Kavlifondet siden 2014. Det er en svært kompetent og engasjert styreleder som nå overtar stafettpinnen, sier Aksel Mjøs, avtroppende styreleder i Kavlifondet.

AVTROPPENDE: Aksel Mjøs. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Aksel Mjøs fortsetter som styremedlem i stiftelsen i ett år til. Påtroppende styremedlem i Kavlifondet, Erik Volden er et viktig tilskudd til stiftelsesstyret, også med sin erfaring som konsernsjef i Kavli Holding fra 2005 til starten av 2021.

Kavlikonsernet driver næringsmiddelproduksjon i fire land, under blant annet kjente merkevarer som Q®, Kavli®, Skyr® og Primula®. Alt overskudd som ikke reinvesteres i konsernet, overføres til Kavlifondet som deler ut midlene til allmennyttige formål. Kavlifondets styre tildeler støtte, utøver eieroppgaven og forvalter øvrige fondsmidler.

Helge Leiro Baastad er konsernsjef/CEO i Gjensidige Forsikring ASA, som er majoritetseid av Gjensidigestiftelsen. Han har videre lang leder- og styreerfaring fra en rekke selskaper, inkludert merkevareselskapet Jordan AS.

– Med sin kompetanse og erfaring blir Helge Leiro Baastad en viktig bidragsyter i Kavli Holdings styre, sier styreleder Aksel Mjøs.

Lise Hammergren har vært medlem av styret i Kavli Holding i perioden 2014 – 2019, da hun ble valgt inn i styret i Kavlifondet. Sammen med påtroppende styreleder Dag J. Opedal vil hun være en av to fra styret i Kavlifondet som er eierrepresentanter i styret i Kavli Holding AS. Hammergren er leder for Handelshøyskolen BIs etterutdanning. Hun har tidligere arbeidet i Orkla/Lilleborg og Schibsted, og sittet i styret i Orkla Finans.

Styret i Kavlifondet vil rette en stor takk og honnør til avtroppende styreleder Aksel Mjøs for hans verdiskapende bidrag, og utrykker tilfredshet med at stiftelsen også fremover kan trekke på hans kompetanse.

Styret i Kavlifondet består nå av Dag J. Opedal (styreleder), Aksel Mjøs, Solfrid Lind, Lise Hammergren og Erik Volden.

Styret i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet, består nå av Finn Jebsen (styreleder), Helge Leiro Baastad, Ulrika Dellby, Lise Hammergren, Rannveig B. Krane, Frank Mohn, Dag J. Opedal, Eli Kverneland (ansattvalgt) og Øyvind Ramm (ansattvalgt).

Foto til fri bruk kan lastes ned her.

Kontaktpersoner

 • Dag J. Opedal, styreleder i Kavlifondet : +47 90 04 04 60 / djopedal@gmail.com
 • Aksel Mjøs: +47 97 08 85 29 / aksel.mjos@nhh.no

BAKGRUNN

 • Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet, et av Norges ledende næringsmiddelkonsern, med en årlig omsetning på omkring 4,2 milliarder kroner (2020).
 • Kavlikonsernet har virksomheter i fire land: Norge, Sverige, Storbritannia og Finland.
 • I Norge er konsernet mest kjent for Kavli smøreost og produkter fra Q-Meieriene.
 • Kavlifondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av grunnlegger Olav Kavli.
 • Knut Kavli testamenterte hele virksomheten til Kavlifondet.
 • I henhold til vedtektene deler Kavlifondet ut alt overskudd etter drift og utvikling til allmennyttige formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Årlig støtte er i størrelsesorden 100 millioner kroner.
 • Det meste av midlene (70 prosent) tildeles prosjekter i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet. Resten går til prosjekter som skal bidra til å skape endring og vekst i utvalgte land i Asia og Afrika.
 • Kavlifondet prioriterer å arbeide for tre av FNs bærekraftsmål:
  – Mål 3 God helse
  – Mål 4 God utdanning
  – Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Konkret fokuseres på barn og unges psykiske helse, og ansvarlig forbruk og produksjon.

For mer informasjon:
www.kavlifondet.no
www.kavli.com