16. desember 2021

Kreativ skriving gir nye muligheter til ungdom i Nordøst-England

Med 3,7 millioner kroner fra Kavlifondet kan New Writing North videreføre aktiviteter og kurs i kreativ skriving for ungdom i nabolag med store sosiale utfordringer i Nordøst-England. Målet er å gi de unge mulighet til å oppdage og dyrke sine talenter, samtidig som at de opplever personlig vekst og utvikling.

Toppfoto: Pete Huggins

Støtten finansierer et ambisiøst, treårig program som skal tilby et bredt spekter av aktiviteter. Programmet tilbyr undervisning i sjangere som lyrikk, rap, låtskriving, teater, filmproduksjon og podkast.

– Den nye avtalen betyr at New Writing North kan fortsette å bygge tillit og trygghet hos unge mennesker fra noen av de mest utsatte områdene i Gateshead. Vi kan i tillegg utvide arbeidet vårt og begynne å jobbe i Newcastle, sier Anne Disley, daglig leder i New Writing North.

Kavlifondet eier Primula Cheese, som har sitt produksjonsanlegg for blant annet tubeost i Gateshead.

– Her er de med på å skape overskuddet i Kavlikonsernet som vi kan dele ut til gode formål. Vi er glade for å bidra tilbake til lokalsamfunnet med støtte til flotte, viktige organisasjoner som New Writing North, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Utsatte nabolag

Anna Disley understreker at noen av nabolagene i Gateshead og Newcastle er blant de mest utsatte i Storbritannia. Mange barn og unge i disse områdene har ikke mulighet til å delta på aktiviteter som stimulerer eller utvikler kreativitet.

New Writing Norths programmer er skreddersydd for å bygge opp langsiktige tillitsforhold mellom deltakere og ansatte, og gir unge mennesker mange muligheter til å uttrykke seg kreativt.

Se filmen «I Welcome the Hurdles» laget med støtte fra Kavlifondet her

Filmen er laget av Young Writer programme in partnership with Gateway Studio, og reflekterer over unge menneskers opplevelse av nedstengning av samfunnet under pandemien.

Det overordnete målet er å styrke psykiske helse samt å bygge opp barns motstandskraft – gjennom skriving og andre kreative aktiviteter, i trygge omgivelser.

Deltakerne får veiledning i kreativ skriving gjennom undervisning på skolen eller i lokalsamfunnet. Teamet som veileder dem består av nøye utvalgte frilansforfattere og -kunstnere, som sammen med lederne av programmet skaper kontinuitet og ivaretakelse i et godt læringsmiljø.

– Vi oppmuntrer deltakerne til å følge sin egen vei i skriveprosessen og til å utvikle sitt eget kreative uttrykk, enten kreativ skriving er en framtidig karrierevei eller en hobby, eller om de vil arbeide med kultur i lokalsamfunnet. Eller at det rett og slett gjør dem lykkeligere å delta i kulturaktiviteter. Vi møter deltakerne på en måte som ivaretar individuelle behov, og tar motivasjonen og ambisjonene deres på alvor. Vi ønsker å støtte dem, så de kan fylle livet sitt med kultur og vokse og trives, sier Anna Disley.

Hun fortsetter:

– Vi setter mennesket i sentrum og hjelper ungdom med å oppdage sin kreative interesse og selvtillit. Vi vil at de skal teste sine egne grenser, både praktisk og følelsesmessig. Vi ønsker å møte behovene og styrke motivasjonen deres.

Etter en intensiv introduksjonsfase, vil de deltakerne som er interessert få mulighet til å fortsette med kreativ skriving utenom skoletid.

REFLEKTERER OVER NEDSTENGING: I Welcome the Hurdles er laget av Young Writers-deltakere i samarbeid med Gateway Studio, og tar for seg unge menneskers opplevelse av nedstengningen av samfunnet. Foto: Pete Huggins

– Vi oppmuntrer deltakerne til å skrive om sine egne erfaringer, og hjelper dem til å forstå at kulturproduksjon ikke handler om andre mennesker og andre steder. Vi sørger for at resultatet av den kreative prosessen blir satt pris på og vist fram. Vi legger blant annet til rette for animasjoner, filmer, publikasjoner og antologier, sier hun.

– Vi kan, med vår omsorgsfulle og ivaretakende måte å jobbe på, gi unge mennesker nye kulturopplevelser, og vise dem karrieremuligheter på kulturfeltet som de ellers ikke ville ha blitt introdusert for. Vi støtter også dem som har ambisjoner om å starte egne kulturprosjekter i lokalsamfunnet.

NEW WRITING NORTH PÅ SKOLEN: New Writing Norths scenekunstner Ruth Hohnson jobber med elever ved Larkspur Primary School i Gateshead. Foto: Pete Huggins

Kavlifondet har siden 2018 gjort det mulig for New Writing North å utvikle og lansere programmet Young Writers for unge skribenter på utvalgte skoler i Gateshead.

Den nye tildelingen fra Kavlifondet gjør det mulig å utvide programmet til å omfatte ungdom som er i offentlig omsorg, og til å samarbeide med organisasjoner i lokalsamfunnet rundt skolene som er med i programmet.

– Vi er glad for at vi kan fortsette samarbeidet med New Writing North, sier Inger Lise Iversen i Kavlifondet.

– Kavlifondet besøkte Gateshead i 2020, før pandemien, og hadde gleden av å se mange av de unge kunstnerne opptre. Vi ble imponert og begeistret over å se dem utfolde seg på scenen. Men det som gjorde størst inntrykk var å se gleden, fellesskapet og selvtilliten. Det var veldig rørende. Vi ser fram til å følge enda flere unge mennesker på reisen, gjennom det fornyede samarbeidet med New Writing North, sier Iversen.

POETISK DANS: Noen av deltakerne i Young Writers som var med på å lage dansefilmen I welcome the Hurdles. Foto: Pete Huggins

 

POETISK DANS: Scene fra I Welcome The Hurdles. Pete Huggins                 
[/caption]