17. desember 2021

Smøreost og Q-Melk bidro til 93 millioner kroner til gode formål i 2021

Med overskuddet fra Kavlikonsernet, som Kavli og Q-Meieriene er en del av, har Kavlifondet kunnet dele ut 93,5 millioner kroner til gode formål i 2021.

Pressemelding

– Totalt i år har vi tildelt 93 millioner til ulike formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. Det er klart etter at årets siste tildelinger ble besluttet av Kavlifondets styre 15. desember.

Stiftelsen Kavlifondet er eneeier av Kavlikonsernet som O. Kavli AS og Q-Meieriene er en del av. Konsernet har også næringsmiddelvirksomheter i Sverige, Finland og Storbritannia.

I henhold til stiftelsens vedtekter deler Kavlifondet ut hele overskuddet fra konsernet til gode formål. Siden 2012 har stiftelsen delt ut til sammen 746 millioner kroner.

DAGLIG LEDER: Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Prioriterer barn og unges psykiske helse

De siste årene har Kavlifondet særlig støttet forebyggende prosjekter og lavterskeltiltak for å styrke barn og unges psykiske helse.

– Denne satsingen vil videreføres i årene som kommer. Det er viktigere enn noen gang å bidra til at alle barn og unge får oppleve trivsel, trygghet og tilhørighet, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Eget ansvar innen klima og miljø

Kavlifondet støtter også en rekke prosjekter for gode klima- og miljøløsninger.

– Som aktør i matvarebransjen har vi både et eget ansvar og potensiale for å bidra til gode løsninger innen ansvarlig forbruk og produksjon av mat. Kampen mot matsvinn er derfor også hovedsatsing, sier Iversen.

Støtter prosjekter i flere land

Størsteparten av midlene deles ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet; Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten av midlene går til bistandsprosjekter innen utdanning for barn og unge og gode klima- og miljøløsninger.

Kavlifondets årsrapport for 2021 vil bli klar våren 2022. Du finner informasjon om prosjekter som stiftelsen støtter i artikler på kavlifondet.no og i Kavlifondets årsrapport for 2020.

FAKTA – DETTE ER KAVLIFONDET

  • Stiftelsen Kavlifondet er eneeier av Kavlikonsernet og deler ut hele overskuddet til gode formål.
  • Kavlikonsernet har rundt 840 ansatte og virksomhet i fire land, med kjente merkevarer som Kavli og Q-Meieriene i Norge, Primula Cheese og Castle Maclellan i Storbritannia, og Kavli, Druvan, Johnny’s og Planti i Sverige og Finland.
  • Kavlikonsernet ble grunnlagt i 1893 av moldenseren Olav Kavli som oppfant og lanserte verdens første smøreost på tube på 20-tallet.
  • I 1962 opprettet Olav Kavlis sønn, Knut Kavli, Kavlifondet og overførte hele virksomheten til stiftelsen. Dette etter at han og ektefellen Karin Kavli forble barnløse.
  • Vedtektene forplikter Kavlifondet til å dele ut hele overskuddet til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.
  • I 2021-2023 har Kavlifondet vedtatt å særlig prioritere forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse, med vekt på inkludering og livsmestring.

KONTAKT

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet
ingerelise.iversen@kavlifondet.no // +47 908 94 567

Hanne Eide Andersen, leder for kommunikasjon
hanne.andersen@kavlifondet.no // +47 99 562 948