17. mai 2022

Nytt samarbeid for mat, mennesker og miljø

Sammen med FareShare North East skal Kavlifondet redde mat fra kasting og samtidig gi nye muligheter til mennesker som trenger jobb og høyere inntekt. Arbeidet skal skje i lokalsamfunnet hvor Kavlifondets Primula Cheese-fabrikk ligger i det nordøstlige England.

Alle foto: FareShare North East

– Det er en glede for oss å offentliggjøre nyheten om at Kavlifondet gir FareShare North East to millioner kroner i støtte. Pengene går til et prosjekt som skal redusere matsvinn, hjelpe mennesker som ikke får nok mat og samtidig gi arbeidsløse og mennesker som lever i fattigdom mulighet til å jobbe og få mer å leve av, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavlifondet eier Primula Cheese i Gateshead og støtter allerede mange ideelle organisasjoner i Nordøst-England. Blant dem er Bind, Great North Air Ambulance Service, North East Hearts with Goals og New Writing North.

GAVESJEKK: Lisa Thornton og Gareth Watson fra Primula Cheese overrekte nylig gavesjekken på vegne av Kavli UK og Kavlifondet til f. v. FareShares Katie Bates og Jake Hanmore. Foto: FareShare North East

– Gjør det mulig å øke innsatsen

Den nye samarbeidsavtalen gjør det mulig for FareShare North East å øke innsatsen for de ulike lokalsamfunnene.

– Det er en ære å motta en så stor tildeling. Disse midlene vil gjøre det mulig for oss å øke innsatsen for menneskene i Nordøst-England, og skape enda mer endring i form av arbeids- og opplæringsmuligheter. Støtten gjør det mulig for oss å nå ut til flere mennesker og organisasjoner med overskuddsmat, sier Jake Hanmore, daglig leder i FareShare North East.

– Et naturlig valg av samarbeidspartner

– Kavlifondet støtter en rekke gode prosjekter i Nordøst-England som fremmer inkludering, god mental helse og livsmestring for barn og unge. Neste skritt for oss er å øke støtten til arbeidet med ansvarlig forbruk og produksjon, som er vårt andre fokusområde. FareShares rykte når langt utover Storbritannias grenser, så for oss var det naturlig å velge dem som samarbeidspartner, sier leder for Kavlifondets program i Storbritannia, Rune Mørland.

– Gjennom dette samarbeidet vil FareShare North East og Kavlifondet jobbe for å redusere matsvinn og øke livsmestring og arbeidstrening, samtidig som vi støtter lokale organisasjoner og det arbeidet de gjør for lokalsamfunnet og familier med behov for ekstra støtte, sier Mørland.


FRIVILLIGE: Frivillige i full sving hos FareShare. Foto: FareShare North East

– 4,8 millioner måltider

FareShare North East er en del av det britiske FareShare-nettverket for ideelle aktører som redistribuerer matvarer. I fjor redistribuerte de over 2000 tonn mat som ellers ville blitt kastet. Maten ble distribuert til 326 veldedige organisasjoner og lokalsamfunnsgrupper.

Gruppene FareShare North East leverer til bruker maten til å lage måltider, tilbyr opplæring eller deler ut matkasser til mennesker som trenger det. Det inkluderer frokostklubber for barn, mennesker på krisesentre, rehabiliteringssentre for alkohol- og rusmisbrukere og sentre for bostedsløse.

I 2020/21 leverte de nok mat til over 4,8 millioner måltider.


FRIVILLIGE: Frivillige i full sving hos FareShare. Foto: FareShare North East

Ny lagerbygning

Støtten fra Kavlifondet skal finansiere driften av en ny lagerbygning i Teesside som vil gjøre det mulig for FareShare North East å nå ut til enda flere veldedige organisasjoner og lokalsamfunnsgrupper som deler ut mat til mennesker som har behov for hjelp.

Støtten vil også gjøre det mulig å drifte et nytt sysselsettingsprogram på lagerhuset i Teesside og opprette en ny stilling ved å finansiere kostnaden for en arbeidstreningsleder på stedet.

Nye sysselsettingstiltak

FareShare North East driver et etablert sysselsettingstiltak i samarbeid med Your Homes Newcastle og Gateshead College.

På disse kursene brukes både klasseromsundervisning og læring basert på arbeidserfaring i arbeidet for å hjelpe arbeidssøkere med kompetansehevende tiltak, kunnskap og erfaring som setter dem i stand til å finne en betalt jobb.

Med støtten fra Kvalifondet skal FareShare North East også utvikle et nytt sysselsettingsprogram i Teesside rettet mot mennesker i området som står uten arbeid.

Støtten vil dessuten finansiere et samarbeid med den sosiale entreprenøren Nourish Food School, som skal opprette et undervisningtilbud om mat. Nourish Food School en ny aktør som ønsker å forme menneskers matopplevelser, holdning til mat og hvordan man spiser.

FareShare North East skal samarbeide med dem om grunnleggende matkurs til enkeltpersoner som ønsker å bli flinkere til å lage mat samt kurs til de veldedige organisasjonene de leverer til, sånn at disse best mulig kan utnytte overskuddsmaten fra FareShare North East.
– Kavlifondets bidrag er enormt viktig for det arbeidet vi gjør i våre lokalmiljøer, og vi er utrolig glade for å jobbe med dem, sier Jake Hanmore.

For mer informasjon om FareShare North East og arbeidet deres, besøk nettsidene deres her!


FRIVILLIGE: Frivillige i full sving hos FareShare. Foto: FareShare North East

FRIVILLIGE: Frivillige i full sving hos FareShare. Foto: FareShare North East

FRIVILLIGE: Frivillige i full sving hos FareShare. Foto: FareShare North East

FRIVILLIGE: Frivillige i full sving hos FareShare. Foto: FareShare North East