29. august 2022

Øker støtten til rådgivning for barn og unge med spiseforstyrrelser

Kavlifondet øker støtten til Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) med tre millioner kroner, for å bidra til at deres lavterskeltilbud skal kunne opprettholdes.

Kavlifondet har tildelt tre millioner kroner til ROS for det kommende året. Støtten gis som en del av Kavlifondets satsing på lavterskeltilbud som kan styrke barn og unges psykiske helse, og vil være avgjørende for at tilbudet kan opprettholdes i tiden som kommer.

Økende antall henvendelser

Antall henvendelser til ROS øker hvert eneste år, og i 2021 besvarte de totalt nærmere 14 000 henvendelser. I følge ROS har henvendelsene blitt mer alvorlige, og brukerne stadig yngre. Siden før pandemien har antall henvendelser fra barn og unge økt med 105 prosent.

Som følge av denne eksplosive økningen, har ROS i dag ventelister ved de fleste av sine lokale sentre.

– Et lavterskeltilbud fungerer ikke som det skal når vi må formidle til fortvilte pårørende at det kjæreste de har først kan få hjelp av ROS om tre til fire måneder, sier generalsekretær i ROS, Irene Kingswick.

Stod i fare for å måtte permittere

– Grunnet manglende satsning fra Regjeringen har vi samtidig stått i fare for å måtte permittere flere av våre rådgivere. Det smerter oss at vi ikke klarer å fylle vår rolle som et lavterskeltilbud, der man skal få hjelp når man trenger det. Der vi helst skulle oppbemannet, risikerer vi å måtte nedskalere. Samtidig vet vi at mange av våre brukere ikke har andre tilbud å gå til, fortsetter hun.

– Uten støtten fra Kavlifondet hadde flere ansatte vært permittert fra september. Vi er utrolig takknemlig for denne støtten som gjør det mulig å opprettholde kapasiteten på våre rådgivningstjenester.

Les pressemelding om tildelingen hos ROS

– Støtten forhindrer permitteringer

– Kavlifondet er glade for at vi kan bidra til at ROS kan opprettholde sitt lavterskeltilbud til barn og unge, og deres pårørende også i tiden som kommer, sier tildelingsansvarlig for Norge i Kavlifondet, Guro Sundsby.

Flere aktører i helsevesenet har det siste året varslet om en alvorlig utvikling når det gjelder henvendelser om barn og unge som rammes av spiseforstyrrelser.

I mars i år publiserte selskapet Menon Economics en rapport på oppdrag fra ROS. Rapporten “Samfunnsverdien av å forebygge spiseforstyrrelser” viser blant annet:

  • Omfanget av spiseforstyrrelser i Norge har økt med 62 prosent i perioden 2019-2021.
  • 88 000 nordmenn har en form for spiseforstyrrelse. Dette inkluderer anoreksi, bulimi, overspisingslidelse og uspesifiserte spiseforstyrrelser.
  • Nær halvparten er under 30 år, mens rundt tre av fire er kvinner.
  • De samlede samfunnskostnadene knyttet til spiseforstyrrelser i Norge var 26 milliarder kroner i 2021.

– Rapporten viser at forebygging kan spare samfunnet for store kostnader, påpeker Sundsby

– Vi håper at støtten fra Kavlifondet vil gi ROS muligheten til å opprettholde sitt brede lavterskeltilbud, og dermed også bidra til å at flere får den hjelpen de trenger i en tidlig fase. Det vil kunne ha en stor verdi både for den enkelte som rammes, pårørende og for samfunnet, sier Sundsby.

BAKGRUNN

  • Kavlifondet gikk i 2019 inn med tre millioner kroner i støtte til ROS fordelt på 2020-2021, for at organisasjonen skulle kunne utvide og styrke sitt lavterskeltilbud.
  • Kavlifondet er også støttespiller for ROS sin podkast Uforstyrra.
  • Nå utvides støtten med ytterligere tre millioner kroner for det kommende året.

Les mer: Støtte til styrking av lavterskeltil bud

Lytt til Uforstyrra: Spotify Apple

SAMARBEID: F. v. tildelingsansvarlig for Norge, Guro Sundsby og generalsekretær i ROS, Irene Kingswick. Foto: ROS