Africa Startup, Gambia

Kavlifondet samarbeider med Africa Startup og støtter MyFarm Entreprenørskole i Gambia. MyFarm gir gambisk ungdom praktisk opplæring i dyrking, fremstilling og salg av etterspurte produkter som såpe og honning.

I tillegg til å lære opp 100 entreprenører, utvikler My Farm egen kompetanse og standardiserer dokumentasjon til bruk i større skala.

Mer om dette prosjektet

  • Forretning for framtiden

    16. februar 2016

    19 år gamle Isatouh Baldeh er en av flere hundre ungdommer som har fått opplæring gjennom det norske prosjektet MyFarm i Gambia. Målet er å starte sin egen forretningsvirksomhet.