Center for Evidence and Implementation (CEI)

CEI er en ideell, global kunnskapsorganisasjon som driver et bredt spekter av sosiale forbedringsprosjekter med særlig fokus på å skape bedre oppvekstvilkår for barn.

CEI Norden ble etablert i 2022, og ledes av professor i samfunnsmedisin og tidligere direktør i Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør, Arild Bjørndal.

Gjennom et sterkt akademisk nettverk og ekspertisen til sine samarbeidspartnere arbeider de for en mer systematisk, helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming til sosiale utfordringer og ulikheter i de nordiske landene.

Kavlifondet støtter i 2023-2024 CEIs utrulling av pilotprosjektet Barna først! i de tre kommunene Hå, Gjesdal og Gausdal.

Mer om dette prosjektet

  • Filantropi som nytter?

    08. november 2023

    I denne kronikken skriver direktør for Center for Evidence and Implementation (CEI), Arild Bjørndal, om sine tanker om hvilken rolle filantropien kan spille i møte med vår tids store utfordringer. Kronikken er skrevet i anledning årets Nordisk stiftelseskonferanse 8.-10- november.

  • Sammen for barna først i lokalsamfunnet

    08. november 2023

    I prosjektet “Barna først!” arbeider Center for Evidence and Implementation (CEI) sammen med norske kommuner og lokalsamfunn for å styrke arbeidet for barn på tvers av fag og sektorer lokalt.