Curious Monkey, Nord-Øst-England

Teaterkompaniet Curious Monkey driver programmet kalt Troupe, en gruppe for ungdom fra 14 til 25 år som er i offentlig omsorg.

Programmets mål er å forbedre livskvaliteten og livsmulighetene til ungdommene, og å løfte frem unge menneskers stemmer, slik at de kan bli hørt av mennesker som har innflytelse og mulighet til å gjøre positive endringer.

Med støtten fra Kavlifondet skal Troupe tilby tre typer hovedaktiviteter: Kulturelle opplevelser, kreativ deltagelse, trening og politisk påvirkning.

I de to neste årene skal deltagerne i programmet gå jevnlig på teater, være med backstage på turneer, delta i workshops og mesterklasser med kunstnere, få jobbtreningsmuligheter, lage en film med 360-gradersteknologi som vil sette unge mennesker i stand til å fortelle andre på utsiden av omsorgssystemet om hvilke endringer som må gjøres. Støtten fra Kavlifondet har også gitt Curious Monkey mulighet til å ansette en medarbeider dedikert til prosjektet.

Mer om dette prosjektet

  • Nye muligheter for vanskeligstilt ungdom i England

    22. november 2018

    Curious Monkey gir ungdom som lever under offentlig omsorg, nye muligheter i livet. Med støtte fra Kavlifondet skal de tilby enda flere av de mest utsatte ungdommene kulturopplevelser, kreative aktiviteter, kursing og politisk påvirkning.