UNICEF, Benin

Skolegang og yrkesopplæring er viktige virkemidler i rehabilitering av barn som har vært utsatt for overgrep.

I Benin støtter Kavlifondet prosjektet «En avgjørende sjanse» som gir ungdom utsatt for barnearbeid eller menneskehandel grunnleggende lese- og skriveopplæring, samt kurs innen et yrkesfag. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med UNICEF.

Mer om dette prosjektet

  • En lysere fremtid for Assiba

    12. mai 2016

    Assiba er en av mange unge i Benin som har blitt utsatt for tvangsekteskap. Hun klarte å rømme, og i dag, ved hjelp av UNICEF og Kavlifondet, utdanner hun seg til skredder.