FOKUS, Uganda

Sammen med FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) ønsker Kavlifondet å styrke entreprenørskap og opplæring av kvinner i eksport av jordbruksprodukter fra Uganda til det østafrikanske markedet.

Prosjektet retter seg mot 660 kvinnelige jordbrukere, hvor den regionale samarbeidsorganisasjonen EASSI vil arbeide med kvinnegrupper og danne kooperativer som drar fordel av kollektiv produksjon og markedsføring. EASSI vil opprette ressurssentre for kvinnelige eksportører. De vil drive opplæring i regler og standarder for eksport til regionale markeder, gi råd i prosessen og aktivt bidra til at varer blir eksportert til Kenya, Tanzania og Rwanda. Disse landene omfattes av frihandelsavtalen «the East African Community Common Market».

Mer om dette prosjektet

  • Kvinnelige bønder går sammen for å skape arbeidsplasser

    26. september 2016

    Kvinnelige småbønder i Uganda arbeider seg ut av fattigdom ved å starte kvinnekooperativer. Med støtte fra FOKUS og Kavlifondet håper de å kunne eksportere jordbruksprodukter innen fire år. Prosjektet presenteres for tiden på Q-Meierienes 1,75-literskartonger.

  • Vil styrke kvinnelige bønder

    26. juni 2015

    Nylig undertegnet Kavlifondet en avtale med FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) om å styrke entreprenørskap og opplæring av 660 kvinner i eksport av jordbruksprodukter fra Uganda til det østafrikanske markedet.