Foreningen Ung Inkludering

Foreningen Ung Inkludering veileder lærere og elever som vil drive med inkluderingsarbeid i regi av obligatoriske valgfag i ungdomsskolen.

På lærerworkshops erfarer lærerne til nyankomne elever og valgfagslærere at godt lærersamarbeid er grunnleggende når elever skal motiveres til å bli bedre kjent og lære mer norsk.

Etter tre års fartstid med valgfaget «Innsats for andre» på Østerås skole i Bærum, ser vi at når begge elevgrupper lærer å være mer åpne og inkluderende, da bygges fordommer ned og nye vennskap kan ta form.

Ung Inkludering sitt engasjerte motivasjonsteam kommer fra 7 land og de kjører PREPP- kurs for nyankomne og norske elever som inspireres og dyktiggjøres før de treffer hverandre.

Mer om dette prosjektet