Hanne's Shelter, Sør-Afrika

Det var voldsoffererstatningen etter Hanne Ekroll Løvlie, som ble drept i regjeringskvartalet 22.7.2011, som la grunnlaget for byggingen av senteret som åpnet våren 2016.

I tillegg til å gi støtte og hjelp til voldsutsatte kvinner, skal det etableres et eget kompetansesenter for juss og psykologi ved Hanne’s Shelter. Dette skal både styrke tilbudet ved senteret og være en ressurs for hele lokalområdet, hvor det er stor mangel på slik kompetanse.

Familien til Jon Vegard Lervåg, som også ble drept i regjeringskvartalet, vil bruke sin voldsoffererstatning til utdanning av jurister i Sør-Afrika. Det er etablert et samarbeid mellom Jon Vegards Minne og Hannes Minne. Formålet er å bygge opp juridisk og psykologisk kompetanse ved Hannes Shelter og i nærområdet.

Kavlifondet støtter etableringen av kompetansesenteret med 1,8 millioner kroner i 2019-2021.

Mer om dette prosjektet