Hjärtebarnsfonden, Sverige

Hvert år får 1000 familier i Sverige beskjed om at deres nyfødte barn har en feil på hjertet. Siden 1975 har den svenske organisasjonen Hjärtebarnsfonden jobbet for å synliggjøre og forbedre livene til disse barna.

Hjertefeil er den vanligste medfødte misdannelsen blant nyfødte i Sverige. Det kan være alt fra et mindre hull som vil gro sammen av seg selv, til livstruende situasjoner som krever operasjon umiddelbart. I dag lever over 40 000 personer med medfødt hjertefeil, og rundt halvparten av disse er under 18 år.

Hjärtebarnsfonden er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som siden 1975 aktivt har arbeidet for å gi en stemme til hjertebarna og deres familier og gjennom det synliggjøre og forbedre deres ofte svært tøffe livssituasjon.

Mer om dette prosjektet

  • De hjerteligste barna

    15. juni 2017

    Hvert år får 1000 familier i Sverige beskjed om at deres nyfødte barn har en feil på hjertet. Siden 1975 har den svenske organisasjonen Hjärtebarnsfonden jobbet for å synliggjøre og forbedre livene til disse barna. Nylig bevilget Kavlifondet midler til foreningens sommerleire for hjertebarna.