Little Big Help, India

LittleBigHelp er en dansk organisasjon som gir hjelp til utsatte barn og kvinner i India. I løpet av kort tid har foreningen klart å iverksette tiltak for å hjelpe gatebarn og familier i slumområdet rundt jernbanestasjonen i Kolkata.

Kavlifondet har det siste året hjulpet 35 gategutter med husly, mat og omsorg. Nå utvides tiltaket til også å omfatte 35 hjemløse jenter. Barna kan ved egeninnsats påvirke sin egen fremtid. Håpet er å unngå at også neste generasjon skal vokse opp som gatebarn.

Mer om dette prosjektet

 • Kvinner i India: Utdanning for likestilling

  19. januar 2018

  170 kvinner skal få opplæring i skreddersøm, skjønnhetspleie, matlaging eller produksjon av juteprodukter gjennom det nye samarbeidet mellom danske LittleBigHelp og Kavlifondet. Menn skal også få et tilbud i dette programmet.

 • Nytt liv vekk fra gaten

  14. november 2014

  LittleBigHelp arbeider med å sikre utsatte jenter og kvinners grunnleggende rettigheter gjennom åtte prosjekter i Vest-Bengal i India. Nå starter de et hjem der barn får være barn.

 • Gategutter får beskyttelse og en ny sjanse

  18. september 2013

  Kavlifondet har inngått et samarbeid med  LittleBigHelp og støtter deres prosjekt Open Shelter, som tilbyr beskyttelse, utdanning, mat og helseomsorg for gutter som bor på gata rundt Howrah stasjon i Kolkata, India.