Little Big Help, India

LittleBigHelp er en dansk organisasjon som gir hjelp til utsatte barn og kvinner i India. I løpet av kort tid har foreningen klart å iverksette tiltak for å hjelpe gatebarn og familier i slumområdet rundt jernbanestasjonen i Kolkata.

Kavlifondet har det siste året hjulpet 35 gategutter med husly, mat og omsorg. Nå utvides tiltaket til også å omfatte 35 hjemløse jenter. Barna kan ved egeninnsats påvirke sin egen fremtid. Håpet er å unngå at også neste generasjon skal vokse opp som gatebarn.

Mer om dette prosjektet

  • Kvinner i India: Utdanning for likestilling

    19. januar 2018

    170 kvinner skal få opplæring i skreddersøm, skjønnhetspleie, matlaging eller produksjon av juteprodukter gjennom det nye samarbeidet mellom danske LittleBigHelp og Kavlifondet. Menn skal også få et tilbud i dette programmet.