19. januar 2018

Kvinner i India: Utdanning for likestilling

170 kvinner skal få opplæring i skreddersøm, skjønnhetspleie, matlaging eller produksjon av juteprodukter gjennom det nye samarbeidet mellom danske LittleBigHelp og Kavlifondet. Menn skal også få et tilbud i dette programmet.

Tekst: LittleBigHelp og Hanne Eide Andersen 
Foto: LittleBigHelp

– Ubrukelig! Det er det jeg hele tiden blir kalt av mannen min og svigerfamilien min, selv om jeg gjør alt husarbeidet og bidrar til vår økonomi fra den lille lønnen jeg tjener som hushjelp, sa Bina. Hun gråt.

– Jeg skal bevise at de tar feil. Jeg vet at jeg ikke er ubrukelig, og når jeg fullfører LittleBigHelps skjønnhetspleierkurs, vil jeg begynne å tjene mer penger enn mannen min!

Investerer i jenter og kvinner

Dokumentasjon fra flere deler av verden viser at å investere i jenter og kvinner skaper ringvirkninger som gir flere fordeler – ikke bare for den enkelte kvinne, men for familier, lokalsamfunn og land.

Studier viser at kvinner vil bruke 90 prosent av sin inntekt på sine familier, sammenlignet med menn som vil bruke kun 30-40 prosent, i følge LittleBigHelp.

– LittleBigHelp har derfor økt fokus på å støtte kvinner, og i løpet av de neste to årene skal vi gi opplæring innen ulike bransjer til 170 marginaliserte kvinner, sier Rebekka Madsen, programansvarlig i LittleBigHelp.

– Alt dette er mulig takket være et nytt samarbeid med Kavlifondet.


Elever i en av LittleBigHelps klasser for juteproduksjon i Bankura, India. Foto: LittleBigHelp

Menn får også opplæring

– Når det er sagt, kan vi ikke utelukke mennene fra regnestykket. Både kvinner og menn spiller en viktig rolle for å få likestilling til å skyte fart, tilføyer Rebekka Madsen.

40 menn skal også få yrkesopplæring med støtten fra Kavlifondet.

Prosjektene er basert i Kolkata og Bankura i delstaten Vest-Bengal i India, hvor en femtedel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Opplæringsperioden er kort, maksimalt tolv måneder, slik at elevene kan starte med å tjene penger relativt raskt, og dermed minimere investeringen for dem og familiene deres.

– Vi tilbyr også opplæring i bransjer med høy etterspørsel for å sikre elevene tilgang til arbeid etter ferdigstillelse, sier Rebekka Madsen.

Kvinnene får opplæring i skreddersøm, skjønnhetspleie, matlaging eller fremstilling av juteprodukter, mens mennene vil få opplæring i enten reparasjon av sykler og motorsykler, eller elektrikerarbeid for husholdninger.


Gutter og menn må også få muligheter i arbeid for å fremme likestilling. Her fra LittleBigHelps opplæringssenter i Bankura. Foto: LittleBigHelp

Bankkonto og forretningsplan

– Å bygge deltagerne i programmet økonomisk og sosialt er hovedmålet med prosjektene, ettersom at mangel på likestilling mellom kjønnene fortsatt eksisterer i India, særlig blant marginaliserte som lever i fattigdom, påpeker Rebekka Madsen.

India er det fjerde farligste landet i verden å være jente og kvinne i. Opptil 50 millioner jenter antas å være «savnet» i løpet av det siste århundre grunnet drap på nyfødte jenter og abort av jentefostre.

Anslagsvis 100 millioner mennesker, for det meste kvinner og jenter, er årlig involvert i menneskehandel i India. 44,5% av alle jentene i India er gift før de fyller 18 år.

– I tillegg til å gi opplæring i de forskjellige ferdighetene, gir vi også elevene undervisning om deres egenverdi, rettigheter, helse, hygiene, økonomi og forretningsadministrasjon. Mange av kvinnene som går på kursene våre begynner å tro på, for første gang i livet, at de er verd noe og at de er viktige, sier Rebekka Madsen.

Når kursene er fullført har alle elevene åpnet en bankkonto og laget en forretningsplan. I minst 12 måneder etter trening fortsetter LittleBigHelp å følge opp traineene og med råd og oppmuntring.

Marginaliserte

Alle elevene har veldig vanskelige levekår, med svært begrenset utdanning. Mange har ikke jobb, og de som har det, har enten svært uregelmessig arbeid eller ekstremt dårlig betalte jobber. Dette gjorde fremtiden veldig usikker for dem selv og familiene deres.

Etter å ha fullført treningen vil alle kunne skaffe seg en inntekt som bare vil øke etter hvert som de får mer erfaring.

– Jeg skulle egentlig begynne på college i juli, og broren min skulle opp til eksamen i februar 2018. Men i lys av den økonomiske situasjonen vår var det umulig for faren min å betale utgiftene til begge utdanningene og samtidig få mat på bordet, sier Rishika, som går på LittleBigHelps opplæring i juteproduksjon.

– Derfor bestemte jeg meg for å droppe studiene mine i år, og delta på kurset for å lage jute-produkter. Når jeg er ferdig vil jeg gjenoppta studiene og samtidig begynne å tjene penger. Med inntektene vil jeg både støtte faren min og betale kostnadene ved utdanningen.

15 nye skjønnhetseksperter

I 2017 fullførte 15 kvinner LittleBigHelps ettårige skjønnhetsutdanning, støttet av Kavlifondet.

– I løpet av to måneder etter at kurset var ferdig, var kvinnene i stand til å øke familiens inntekter med nesten 50 prosent. Dette betyr at de kan betale skoleavgift for de yngre søsknene sine, eller legge seg opp penger for å starte egen skjønnhetssalong, sier Rebekka Madsen.

– Disse ambisiøse kvinnene bryter den sosiale arven ikke bare for seg selv, men også for sine familier! Med mer enn 210 menn og kvinner som får opplæring i løpet av de neste to årene, er vi veldig begeistret over de mange suksesshistoriene vi vil få høre og dele, sier Rebekka Madsen.

Dette er Little Big Help

– Etablert i Danmark i 2010
– Driver 17 prosjekter i Vest-Bengal i India
– Fokusområder er beskyttelse for barn, utdanning for barn og styrking av kvinners muligheter og posisjon.
– 600 barn og voksne mottar direkte støtte av LittleBigHelp hver dag.