Nyenga, Uganda

Stiftelsen Nyenga skaper nytt håp og muligheter med utdanning og arbeidstrening for ungdom i Uganda.

Stiftelsen Nyenga er en ideell stiftelse som arbeider med å redusere årsaker til fattigdom ved å styrke enkeltindivider, familier og lokalsamfunn i Nyenga, et fattig jordbruksområde i Uganda.

I Nyenga og områdene rundt er det stor fattigdom og arbeidsledighet. Jobbene er få for dem som ikke har utdanning, og mange av ungdommene opplever derfor håpløshet. Med støtte fra Kavlifondet vil Stiftelsen Nyenga gjennomføre et program som vil gi talentfulle ungdommer  yrkesutdanning, praktiske kurs og arbeidstrening. Det skal gjøre ungdommene i stand til å skaffe seg arbeid, bli gode samfunnsaktører og rollemodeller for andre fattige unge.

Mer om dette prosjektet

  • Ruster ungdom for fremtiden

    20. oktober 2017

    Med støtte fra Kavlifondet skal ungdom i Uganda få arbeidstrening og yrkesopplæring, slik at de kan stå på egne ben og komme seg ut av fattigdom.