Vår støtte skal gjøre en forskjell, og den skal gi størst mulig nytteeffekt.

60% Humanitære prosjekter

    Fondet skal utøve godt eierskap, forvalte finansielle midler og støtte allmennyttige formål. Formålet skal oppnås ved at styre og ledelse jobber ansvarlig, langsiktig og engasjert.