Partnership for Children

Med støtte fra Kavlifondet tilbyr Partnership for Children programmet Skills for Life (Ferdigheter for livet) til skoler i Dumfries and Galloway, sørvest i Skottland. Programmet fremmer psykisk helse for barn. Gjennom fullfinansierte undervisningsopplegg med tilhørende ressurser tilbys barneskoler i hele området programmene for barn i alderen 5-12 år.

Programmene har vist at ved å styrke opplevelsen av mestring og sosiale ferdigheter, øker barns psykiske velvære.

Partnership for Children skal også jobbe med spesialskoler for å nå barn med ekstra undervisningsbehov og tilpasse ressursene til å jobbe med mer sårbare grupper. Tilpasninger og tilbakemeldinger fra dette prosjektet vil veilede arbeidet i resten av Storbritannia og internasjonalt.

Mer om dette prosjektet