Robust, Kirkens Bymisjon

Kavlifondet satser sammen med Kirkens Bymisjon og Ferd Sosiale Entreprenører for å styrke den samlede innsatsen for barn og unge i Stovner bydel i Oslo.

Arbeidet tar utgangspunkt i Robust, Kirkens Bymisjons samtaletilbud for barn og unge som i dag drives i Oslo sentrum.

Midlene fra Kavlifondet skal bidra til et pilotprosjekt hvor det skal etableres en samhandlingsplattform mellom Kirkens Bymisjons eksisterende samtaletilbud for barn og unge i Oslo, kalt Robust, og lokale aktører i Stovner bydel.

Etableringen skal skje innenfor Oslo-satsingen, en felles satsing initiert av Ferd Sosiale Entreprenører.

Robust er godt kjent i Oslos skoler, skolehelsetjeneste og i bydelenes helseteam for barn og unge. I prosjektet vil Robusts kompetanse og holdninger brukes til å supplere og styrke eksisterende tilbud og tjenester.

KJAPPE FAKTA

Tildelt beløp: NOK 4 millioner
Mottaker: Kirkens Bymisjon
Prosjekt: Robust Stovner
Prosjektperiode: 2024–2025

Mer om dette prosjektet

  • Satser sammen for barn og unge i Stovner bydel i Oslo

    19. april 2024

    Kavlifondet, Kirkens Bymisjon og Ferd Sosiale Entreprenører satser på samarbeid for å bidra til at innsatsen for barn og unge styrkes i Stovner bydel i Oslo. Arbeidet tar utgangspunkt i Robust, Kirkens Bymisjons samtaletilbud for barn og unge.