Røde Kors

Å mestre språket i et nytt land er svært viktig. Røde Kors-prosjektet «Språk som døråpner» tilbyr språktreningsaktiviteter til innvandrere i Norge, Sverige, Danmark og Skottland.

Mer om dette prosjektet

  • Språktrening og leksehjelp

    19. mai 2016

    Kavlifondet viderefører samarbeidet med norsk, svensk, dansk og britisk Røde Kors. Støtten skal gå til utvikling og drift av språktrenings- og leksehjelpsaktiviteter for innvandrere og deres barn.