Røde Kors

Å mestre språket i et nytt land er svært viktig. Røde Kors-prosjektet «Språk som døråpner» tilbyr språktreningsaktiviteter til innvandrere i Norge, Sverige, Danmark og Skottland.

Mer om dette prosjektet

 • Språktrening og leksehjelp

  19. mai 2016

  Kavlifondet viderefører samarbeidet med norsk, svensk, dansk og britisk Røde Kors. Støtten skal gå til utvikling og drift av språktrenings- og leksehjelpsaktiviteter for innvandrere og deres barn.

 • Språklig døråpner

  23. mars 2015

  Med støtte fra Kavlifondet tilbyr Røde Kors i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia flyktninger språkkurs. For språk er nøkkelen til samfunnet.

 • Språk som døråpner

  26. februar 2014

  For første gang skal ”Kavli-landene” Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia samarbeide om et felles prosjekt. Kavlifondet støtter prosjektet ”Språk som døråpner”.