TechBridge: Entreprenørskapsopplæring i Kenya

Techbridge er et norsk selskap som tilbyr entreprenørskapsopplæring for unge, nyutdannede teknologientreprenører i Kenya. Målet er bidra til bedre levekår og økonomisk vekst gjennom å stimulere til bærekraftige bedriftsetableringer som gir varige og gode arbeidsplasser i Kenya.

Gjennom et opplæringsprogram og påfølgende inkubatorprogram får deltagerne relevant, praktisk opplæring innen bedriftsetablering, salg, markedsføring og ledelse.

Kavlifondet støtter TechBridges opplæringsprogram TechBridge Challenge og det tilhørende inkubatorprogrammet TechBridge start-up Hub i Mombasa med 2 millioner kroner for 2019 og 2020.

Mer om dette prosjektet