12. april 2019

Opplæring i entreprenørskap skal gi nye, bærekraftige bedrifter og arbeidsplasser

Kavlifondet støtter norske TechBridges opplæringsprogram for å skape arbeidsplasser i Kenya. Programmet tilbyr praktisk opplæring i entreprenørskap i Mombasa i det sørlige Kenya.

I Kenya er det mange dyktige hoder som har teoretisk utdanning fra universiteter, men som ikke får tilegnet seg de praktiske ferdighetene som trengs i arbeidsmarkedet.

TechBridge tilbyr universitetsutdannede teknologientreprenører relevant og praktisk opplæring innen bedriftsetablering, salg, markedsføring og ledelse.

Opplæringen skjer gjennom et grunnleggende, to-måneders opptreningsprogram. Målgruppen er unge entreprenører med universitetsutdannelse i alderen 18-35 år.

Samling med deltagere i opplæringsprogrammet i Mombasa. Foto: TechBridge

Får gratis inkubatorprogram

De beste teamene og produktideene fra programmet får plass i et inkubatorprogram, hvor de får tilgang på coaching, mentorer og entreprenørskapsopplæring i syv til ni måneder. Deltagere i inkubatoren gis såkornmidler som skal brukes i etableringsfasen.

Inkubatorprogrammet, som har en estimert verdi på 200.000 kroner, er gratis for deltagerne.

Målet er å utvikle bærekraftige bedrifter innen energi, sikkerhet, grønn økonomi og avfallshåndtering gjennom opplæring, mentortjenester og såkorninvesteringer, for å på sikt gjøre dem klare for investeringer.

850 skal få opplæring

Kavlifondet støtter opplæringsprogrammet og inkubatorprogrammet med to millioner kroner i 2019 og 2020. Målet med støtten er at 850 personer skal få gjennomføre grunnleggende entreprenørskapsopplæring, og at til sammen 35 oppstartsbedrifter skal gjennomføre TechBridges inkubatorprogram.

– Støtten gir oss mulighet til å gi praktiske ferdigheter til flere hundre potensielle gründere i Kenya. Skal vi nå bærekraftsmålene om kvalitetsutdanning, økt antall jobber og redusert ulikhet, så er partnerskap som dette helt essensielt. Dagens unge i Kenya må i stor grad skape sine egne arbeidsplasser, sier daglig leder i TechBridge, Tone Faugli.

Trenger 12-20 millioner nye jobber

Det estimeres at det vil være behov for 12-20 millioner nye jobber årlig i Afrika frem til 2030.
– Idéene og viljen er der, og med praktisk opplæring og coaching kan dette utløses og omsettes til nye arbeidsplasser. Støtten fra Kavlifondet er en viktig anerkjennelse for den jobben vi gjør og gir en stor motivasjon videre. Vi er svært takknemlige for den, sier Tone Faugli.

 19 idéer og 52 deltagere har gjennomgått første trinn av entreprenørskaps-programmet i Mombasa i år. Her fra samling i mars. Foto: TechBridge

Investerer i oppstartsbedrifter

Siden oppstarten i 2016 har 364 studenter fått opplæring av TechBridge, og det første inkubatorprogrammet ble gjennomført i 2018.

TechBridge har en opsjon på å gå inn på eiersiden i oppstartsbedriftene dersom det viser seg at de har et forretningspotensiale.

– På sikt vil TechBridge selge seg ut av selskapene for å reinvestere i nye oppstartsselskap, sier Tone Faugli.

I 2019 vil TechBridge investere i to oppstartsbedrifter fra inkubatoren: Nupola Technologies, en lavkost sikkerhetssensor for småbutikker og mindre enheter, og Brance Technologies, som har utviklet en ansiktsgjenkjennings løsning spesielt rettet mot skolesektoren for å redusere risikoen for terror.

Tolv nye forretningsidéer

Så langt i år har 52 deltagere vært med i opplæringsprogrammet. 19 idéer herfra kjempet om plassene i inkubatorprogrammet.
– Med finale og eksterne jury-deltagere, så endte vi opp med å velge tolv spennende forretningsidéer som skal være med videre, forteller Tone Faugli.

Tone Haugli sammen med deltagere i opplæringsprogrammet. Foto: TechBridge

Samarbeid med IBM

Ideene spenner fra løsninger for bønder, til digitalisering av næringsliv og finansielle løsninger for kvinne- og sparegrupper. IBM Kenya gir opplæring til program-deltagerne i IT, og er også involvert i mentorering og utvelgelse av ideene.

– IBM Kenya vurderer vårt program til å være av svært god kvalitet og høy relevans. Nå i april skal de tolv gruppene starte på sitt inkubatorprogram, og det skal bli spennende å følge dem videre, sier Tone Faugli.

BAKGRUNN

•  TechBridge er etablert med et datterselskap i Kenya, og drives av et team med lang erfaring innen gründerskap, selskapsoppbygging, internasjonalisering, salg og ledelse.

•  I tillegg har organisasjonen knyttet til seg et nettverk av mentorer og andre erfarne oppstartsselskaper, og etablerte bedrifter som de trekker inn i opplæringen.