Thriive, Kenya

Thriive er en amerikansk stiftelse som tilbyr finansiering av produksjonsutstyr og anleggsmidler til små, sosiale entreprenører i Kenya, slik at de kan videreutvikle seg og skape enda flere arbeidsplasser.

ThriiveCapital er en unik ordning der Thriive gir små entreprenører rentefrie lån som ikke skal tilbakebetales i kontanter.  Istedenfor blir lånene «gitt videre» ved at bedriftene må tilby vanskeligstilte i lokalsamfunnet jobbtrening og andre tjenester som kan virke inntektsskapende. Slik skapes det økt velstand som kommer hele samfunnet til gode. På engelsk kaller Thriive ordningen «pay it forward-loans», som betyr «gi det videre-lån» på norsk.

Med støtte fra Kavlifondet skal Thriive de neste årene gi flere små entreprenører som sliter med å skaffe kapital, muligheten til å finansiere og videreutvikle prosjektene sine i Nairobi i Kenya.

Mer om dette prosjektet

  • Dyrker sosiale entreprenører i Kenya

    25. juni 2018

    Kavlifondet har inngått en ny støtteavtale med organisasjonen Thriive. Støtten skal gi små, sosiale entreprenører som sliter med å skaffe kapital, mulighet til å vokse slik at de kan skape nye arbeidsplasser og vekst i sine lokalsamfunn.