25. juni 2018

Dyrker sosiale entreprenører i Kenya

Kavlifondet har inngått en ny støtteavtale med organisasjonen Thriive. Støtten skal gi små, sosiale entreprenører som sliter med å skaffe kapital, mulighet til å vokse slik at de kan skape nye arbeidsplasser og vekst i sine lokalsamfunn.

Av Hanne Eide Andersen
Foto: Thriive

Thriive er en amerikansk stiftelse som tilbyr finansiering av produksjonsutstyr og anleggsmidler til små, sosialt ansvarlige foretak, slik at de kan fortsette å utvikle seg og dermed skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Rentefrie lån

Finansieringen gis gjennom TriiveCapital, og er unik fordi lånene er rentefrie og ikke skal tilbakebetales i kontanter. Istedenfor blir lånene «gitt videre» ved at bedriftene må tilby vanskeligstilte i lokalsamfunnet jobbtrening, inntektsforberedende produkter og andre tjenester.

Thriives avkastning måles ikke i form av penger, men i sosiale gevinster som kommer fra nye arbeidsplasser, økte inntekter og yrkesopplæring til ufaglærte. Og, ikke minst, i gleden over å se lokale småentreprenører selv bli til lokale filantroper.

Dette til forskjell fra de fleste tradisjonelle långivere og bankinstitusjoner, som har overskudd og profitt som eneste målbare verdi og dermed finner det for risikabelt å gi småbedriftene lån.

Små bedrifter, utrolig potensiale

Thriive ønsker å støtte de små bedriftene som ikke får lån hos de kommersielle låneinstitusjonene, men som har vokst seg for store til å benytte seg av tradisjonell mikrofinansiering.

– I utviklingsland jobber de fleste i veldig små bedrifter, sier Laurel Williams i Thriive CFO.

– Disse småbedriftene har et utrolig økonomisk vekstpotensiale, men er avhengig av gunstige lån for å kunne realisere sine visjoner. I Kenya kan du føle en utrolig entreprenørånd i gatene. Mange er opptatt av å drive forretning og å selge noe, og med Kavlifondets hjelp kan vi fortsette å dra nytte av denne ånden og fylle den med samfunnsansvar».

Deler filosofi

– Da vi først kom i kontakt med Kavlifondet, visste vi at vi hadde funnet noen som delte vår filosofi om at forretningsvirksomhet kan og bør være en kraft som kommer hele samfunnet til gode. I det 21. århundre burde vellykkethet ikke bare bli målt i fortjeneste, men også ved alt det positive som skapes samfunnsmessig, sier Eric Schultz, medgrunnlegger og direktør i Thriive.

– Vi er derfor er veldig glade for støtten fra Kavlifondet, så vi sammen kan bidra til å gi flere sosiale entreprenører i Kenya mulighet til vekst og utvikling.