Barn og unges psykiske helse

Her kan du lese nyheter om forskningsprosjekter innen barn og unges psykiske helse som Kavlifondet støtter.

Her vil vi samle vi artikler med nyheter fra forskningsprosjektene som er tildelt støtte fra Kavlifondets helseforskningsprogram for barn og unges psykiske helse.

Programmet skal i perioden 2018-2022 tildele 135 millioner kroner til forskningsprosjekter som tar for seg psykisk helse innen på forhånd identfiserte kunnskapshull.

Siden 2018 er syv prosjekter tildelt støtte og flere av dem har nå spennende og viktige resultater å vise til.

Kavlifondet ønsker at det skal være lett å finne informasjon om hvilken forskning vi støtter. Vi er opptatte av at vi skal støtte forskning som ikke er bortkastet, og som de gruppene som skal benytte seg av den, faktisk trenger. Derfor har vi utviklet et eget utlysningsprogram for midlene som skal sikre nettopp det.

Hvis du vil lese mer om selve programmet, hvordan utlysningsprosessen foregår og artikler med annonsering av alle tildelinger som er gjort, kan du gå inn på helseforskningsprogrammets prosjektsider.