Leger Uten Grenser, Niger

Rotavirus er årsaken til nesten 500 000 barns død årlig. Viruset fører til akutt tarminfeksjon, og er en vanlig årsak til kraftig diaré og oppkast.

Selv om det i dag finnes vaksiner mot rotavirus, er vaksinasjonsraten i mange land lav. Dette skyldes at vaksinene er for dyre og må holdes nedkjølt hele veien fra samlebåndet til de settes i armen på den endelige mottakeren. Leger Uten Grenser skal teste ut en ny, varmebestandig vaksine i Niger, som, hvis den viser seg å være effektiv, vil bli godkjent av Verdens Helseorganisasjon.

Mer om dette prosjektet

  • Vaksineprosjekt i Niger

    03. oktober 2015

    Leger Uten Grensers vaksineforskning i Niger fører ikke bare til en mulig forbedring av barnehelsen i fattige land på lang sikt, men til en generell forbedring av helsetilstanden også på kort sikt - som en nødvendig "bieffekt" av forskningsprosjektet.

  • Vaksine som kan redde liv

    28. februar 2015

    Forskning på global helse er en investering som redder liv. Derfor støtter Kavlifondet Leger Uten Grensers vaksineprosjekt i Niger.