Spørsmål og svar om Kavlifondet

Hva er Kavlifondet?

Kavlifondet er en norsk, allmennyttig stiftelse som er heleier av Kavlikonsernet. Kavlifondet deler ut hele overskuddet etter drift og utvikling til gode formål. I norsk sammenheng er Kavlikonsernet unikt. Det er det eneste næringsmiddelkonsernet som deler ut overskuddet til gode formål: Det allmennyttige er ikke en del av virksomheten, men hele dens formål.

Hvordan kan et konsern eies av en stiftelse? Må det ikke finnes en eier som er motivert av inntjening?

Kavlikonsernet er beviset på at nettopp dette er mulig. Motivasjonen for å tjene penger er at inntjeningen blir brukt til det beste for andre. Dette har blitt bevist årlig siden 1962, da eierskapet ble overdratt til stiftelsen Kavlifondet.

Hvem eide konsernet før det ble overdratt til Kavlifondet?

Kavli ble grunnlagt av Olav Kavli i 1893. Da Olav Kavli døde i 1958 overtok sønnen Knut Kavli virksomheten. I 1962 opprettet Knut “O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond”, i tråd med farens ønske om å gjøre en forskjell for andre og sikre et langsiktig, varig eierskap. Knut Kavli testamenterte hele konsernet til stiftelsen, som i dag heter Kavlifondet. Se også vår historie. 

Hvor mye av overskuddet går til gode formål og hvordan foregår det?

I Kavlikonsernet, der alle finansielle resultater blir skapt, opererer og investerer vi i alle nødvendige områder som gjør at vi kan skape ytterligere overskudd til eieren, som er Kavlifondet. Eksempler er innovasjon, å bygge sterke merkevarer, kompetansebygging i organisasjonen, forbedring av produksjonsfasiliteter etc. Konsernets resultat har økt hvert år siden Kavlifondet ble dets eier i 1962. 

Konsernets nettofortjeneste overføres hvert år som utbytte til Kavlifondet, som fordeler midlene til gode formål. I 2021 delte stiftelsen ut totalt 93,5 millioner kroner.

Hvem bestemmer hvem som skal få støtte fra Kavlifondet?

Kavlifondet finner prosjektene vi støtter ved oppsøkende virksomhet. Administrasjonen i stiftelsen identifiserer prosjekter innenfor våre overordnede kategorier (humanitært arbeid, forskning og kultur) og gjeldende tildelingsstrategi hvor prioriterte tema/områder angis. Hvis prosjektet oppfyller kriteriene for støtte, blir det invitert til å sende en søknad.

Et unntak er vårt helseforskningsprogram for barn og unges psykiske helse. Der utlyser vi midlene i en egen prosess som er skreddersydd for å sikre at midlene går til forskning som er nyttig for brukerne.

Det er alltid styret i Kavlifondet som til slutt beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte.

Får de ansatte i Kavlikonsernet være med å bestemme hvilke formål som skal motta støtte?

En viss andel, omkring 10 millioner kroner, settes hvert år av til de ansattes egne nominasjoner av formål. Det skjer i alle de fire ”Kavlilandene” konsernet har produksjon, Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Kan organisasjoner eller personer selv henvende seg for å søke om støtte?

Kavlifondets administrasjon jobber oppsøkende og finner aktuelle prosjekter innenfor rammene i vår tildelingsstrategi. Unntaket er helseforskningsprogrammet for barn og unges psykiske helse. Der utlyser vi midlene i en egen utlysningsprosess. Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare åpne søknader som sendes oss uoppfordret.

Hvordan er prosessen før et prosjekt tildeles støtte?

Etter innledende samtaler og kontakt der administrasjonen samler grunnlagsmateriale om organisasjonen og de involverte, vil organisasjonen formelt bli invitert til å sende en søknad. Styret vil eventuelt hente inn eksterne eksperter for å vurdere prosjektet, før det fatter en beslutning. Støtten kan både bestå av et engangsbeløp og løpe over flere år.

Hvordan fordeles tildelingene geografisk og tematisk?

70 prosent deles ut til gode formål i landene hvor vi har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. 30 prosent går til land i Afrika sør for Sahara, og enkelte utvalgte land i Sørøst-Asia og Sør-Asia. 60 prosent går til humanitært arbeid, særlig til støtte til prosjekter innen psykisk helse for barn og unge, og gode løsninger for klima og miljø. 30 prosent går til forskning innen barn og unges psykiske helse. Ti prosent går til kulturprosjekter hvor kulturaktiviteter brukes som verktøy for å fremme inkludering og mestring.

Hvilke prosjekter støtter Kavlifondet nå?

Les om alle tildelingene og artikler fra prosjekter i vår årsrapport

Hvor mye har Kavlifondet delt ut siden starten?

Siden 1962 har vi delt ut 875 millioner kroner. Bare de siste åtte årene har Kavlifondet delt ut hele 675 millioner kroner til gode formål.

Hvilke produkter lages av Kavlikonsernet?

I Norge eier Kavlikonsernet Kavli, som blant annet produserer Kavli smøreoster på tube, Kavli kaviar, Korni, pålegget HaPå og Snackpack. Vi eier også Q-Meieriene som har Q-melk, rømme, fløte, yoghurt og Skyr. Også i Sverige, Finland og Storbritannia eier Kavlikonsernet flere store, populære merkevarer. Du kan lese mer på deres hjemmesider, som du finner lenker til her.