FAQ

Hva er Kavlifondet?

Kavlifondet er en stiftelse som eier Kavlikonsernet. Kavlifondet deler ut det overskuddet som ikke brukes for å styrke og videreutvikle Kavlikonsernet, til gode formål. I norsk sammenheng er Kavlikonsernet unikt. Det er det eneste næringsmiddelkonsernet som deler ut overskuddet til gode formål: Det allmennyttige er ikke en del av virksomheten, men hele dens formål.

Hvordan kan et konsern eies av en stiftelse? Må det ikke finnes en eier som er motivert av inntjening?

Kavlikonsernet er beviset på at nettopp dette er mulig. Motivasjonen for å tjene penger er at inntjeningen blir brukt til det beste for andre. Dette har blitt bevist årlig siden 1962, da eierskapet ble overdratt til stiftelsen Kavlifondet.

Hvem eide konsernet før det ble overdratt til Kavlifondet?

Kavli ble grunnlagt av Olav Kavli i 1893. Hans sønn Knut overtok virksomheten, men fikk ikke barn selv. Derfor bestemte han at en stiftelse skulle eie og drive konsernet videre. Kavlifondet kan sies å være Knut Kavlis juridiske barn og der er etter Knut Kavlis retningslinjer at Kavlifondet styrer Kavlikonsernet den dag i dag.

Hvor mye av overskuddet går til gode formål, og hvor mye går tilbake til konsernet?

Grovt regnet går cirka halvparten av overskuddet til gode formål. Dette ga cirka 82 millioner kroner til forskning, kultur og humanitære formål i 2017.

Hvorfor deles ikke hele overskuddet ut?

For å videreutvikle selskapet og få det til å vokse og tjene enda mer, må en betydelig del gå tilbake til selskapet. Langsiktig vekst i de allmennyttige bidragene sikres ved at vi investerer i våre ansatte, bygger kompetanse, utvikler merkevarene og ivaretar produksjonsanleggene våre. Dette har vist seg å være en velfungerende strategi. Hvert år siden Kavlifondet ble eier i 1962, har konsernet økt omsetningen.

Hvem bestemmer hvem som skal motta pengene?

Kavlifondet arbeider proaktivt med å finne egnede prosjekter, og utvelgelsen gjøres etter gitte kriterier fastsatt av styret. Det er Kavlifondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Kavlifondets daglige leder jobber med å identifisere de rette mottagerne.

Får de ansatte i Kavlikonsernet være med å bestemme hvem som skal motta støtte?

En viss andel settes hvert år av til ansattes nominasjoner. Det skjer i alle de fem ”kavlilandene” konsernet har produksjon, Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Kan organisasjoner eller personer selv henvende seg for å søke om støtte?

Kavlifondets daglige leder jobber oppsøkende og finner i all hovedsak aktuelle prosjekt, organisasjoner og personer selv. Prosjekter kan også få støtte etter en henvendelse, men henvendelsene må da være spesifikke, relevante og tydelig innenfor Kavlifondets retningslinjer.

Hvordan er prosessen før et prosjekt mottar støtte?

Etter innledende samtaler og kontakt der daglig leder samler grunnlagsmateriale om organisasjonen og de involverte, vil organisasjonen formelt bli invitert til å sende en søknad til styret. Styret vil eventuelt hente inn eksterne eksperter for å vurdere prosjektet, før det fatter en beslutning. Støtten kan bestå i en engangssum, eller være et bidrag som løper over flere år, såfremt organisasjonen har gode resultater å vise til og rapporterer jevnlig og i tide.

Hvordan fordeles tildelingene geografisk og tematisk?

70 prosent deles ut til gode formål i landene hvor vi har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. 30 prosent går til land i Afrika sør for Sahara, og enkelte utvalgte land i Sørøst-Asia og Sør-Asia. 60 prosent går til humanitært arbeid, særlig til støtte til vanskeligstilte, utdanning, helseprosjekt for mødre og barn, entreprenørskap og prosjekter innen psykisk helse for barn og unge. 30 prosent går til forskning på alvorlig sykdom, blant annet kreft, ME og demens. Ti prosent går til kultur, særlig rettet mot barn, unge og eldre.

Hvilke prosjekter støtter Kavlifondet nå?

Fondet er aktive i 45 prosjekt i 16 land. Les mer om våre humanitære prosjekt, forskningsprosjekt og kulturprosjekt.

Hvor mye har Kavlifondet delt ut siden starten?

Cirka 370 millioner kroner. Bare de siste tre årene har fondet delt ut cirka 140 millioner kroner.

 

Hvilke produkter lages av Kavlikonsernet?

I Norge eier Kavlikonsernet Kavli, som blant annet produserer Kavli kaviar og smøreoster på tube, og Q-Meieriene som har Q-melk, rømme, fløte, yoghurt og Skyr. I Sverige, Finland og Storbritannia eier Kavlikonsernet flere store, populære merkevarer. Du kan lese mer disse på deres hjemmesider, som du finner lenker til her.