Internasjonal demensforskning

Kavlifondet har i flere år støttet Kavlis forskningssenter for aldring og demens. Nå støttes også internasjonale forskere ved syv hukommelsesklinikker, som tester en ny metode for demensdiagnostisering.