Mer Livsglede for Eldre

Kavlifondet støtter stiftelsen Livsglede for Eldres systematiske arbeid med å skape livsglede på sykehjem.