Gatehospitalet – Rett helsetilbud på rett sted

Gatehospitalet har fått =Oslo-prisen, hatt besøk av kongen og finansieres av staten. Bakgrunnen for Gatehospitalet var en rapport finansiert av Kavlifondet som fant at rusavhengige ofte har store og sammensatte problemer som ikke fanges godt nok opp av helsetjenesten.