Støtter integreringsarbeid i Bergen

Kavlifondet skal samarbeide med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen om «Prosjekt Veiviser». Prosjektet er lokalisert i Slettebakken, der en stor andel av beboerne har minoritetsbakgrunn.