22. april 2016

Samarbeid med Den Nationale Scene

Kavli har inngått et samarbeid med Den Nationale Scene. Dette innebærer at personer tilknyttet en rekke humanitære organisasjoner i Bergen får tilbud om fribilletter til teaterets produksjoner.

tb tonje alt 2

Familieforestillingen Tonje Glimmerdal er en av produksjonene humanitære organisasjoner i Bergen får gratis billetter til. (Foto: Thor Brødreskift)

Den Nationale Scene er en av byens mest tradisjonsrike og sentrale kulturaktører som hvert år har et repertoar med stor spennvidde. DNS ønsker å være en markant samfunnsaktør og bevege mennesker. Derfor er det også opptatt av sosial inkludering.

Å besøke teateret, gjerne sammen med en ledsager, er en stor opplevelse, og det er kommet svært positive tilbakemeldinger fra mottakere av billettgavene.

«For mange var dette en tankevekker og en vitamininnsprøyting. Slike samarbeid, som gir flere tilgang til teateropplevelser, kan virkelig kalles en døråpner i ordets rette forstand,» melder Røde Kors, som er blant de rundt tretti ulike organisasjonene som mottar billettgaver.

DNS ønsker et mangfoldig publikum og å senke terskelen for å besøke teateret. Personer som ellers ikke ville oppsøkt teateret, får nå muligheten. Mange går i grupper og sammen med en ledsager, og slik kan de også ha samtaler om forestillingen i etterkant.

Teateret er en viktig møteplass hvor nye perspektiv på grunnleggende problemstillinger blir presentert på ulike måter. Samtidig er det en forvalter av kulturarven, og teateropplevelser gir rom for å koble av fra hverdagen, hente energi og få ny inspirasjon.