Den Nationale Scene

Kavli har inngått et samarbeid med Den Nationale Scene. Dette innebærer at personer tilknyttet en rekke humanitære organisasjoner i Bergen får tilbud om fribilletter til teaterets produksjoner.

Kavli har inngått et samarbeid med Den Nationale Scene. Dette innebærer at personer tilknyttet en rekke humanitære organisasjoner i Bergen får tilbud om fribilletter til teaterets produksjoner. DNS ønsker et mangfoldig publikum og å senke terskelen for å besøke teateret. Personer som ellers ikke ville oppsøkt teateret, får nå muligheten. Teateret er en viktig møteplass hvor nye perspektiv på grunnleggende problemstillinger blir presentert på ulike måter. Samtidig er det en forvalter av kulturarven, og teateropplevelser gir rom for å koble av fra hverdagen, hente energi og få ny inspirasjon.

Mer om dette prosjektet

  • Mangfoldets muligheter

    20. oktober 2016

    Førstkommende lørdag 22. oktober inviterer DNS, Kavlifondet og Høgskolen i Bergen til samtale om mangfold, toleranse og hva vi kan lære av barns livsanskuelse. Samtalen tar utgangspunkt i forestillingen ”Mummitroll i kulissene” på DNS.

  • Samarbeid med Den Nationale Scene

    22. april 2016

    Kavli har inngått et samarbeid med Den Nationale Scene. Dette innebærer at personer tilknyttet en rekke humanitære organisasjoner i Bergen får tilbud om fribilletter til teaterets produksjoner.