20. oktober 2016

Mangfoldets muligheter

Førstkommende lørdag 22. oktober inviterer DNS, Kavlifondet og Høgskolen i Bergen til samtale om mangfold, toleranse og hva vi kan lære av barns livsanskuelse. Samtalen tar utgangspunkt i forestillingen ”Mummitroll i kulissene” på DNS.

mummi

Tekst: Teresa Grøtan

– Sosial inkludering er viktig, og derfor har vi i år prioritert også å samarbeide med DNS, noe som gir gode opplevelser til barn og unge gjennom våre billettgaver, forteller daglig leder Inger Elise Iversen i Kavlifondet.

Samtalen foregår i publikumsfoajeen i andre etasje på Den Nationale Scene, er gratis og åpen for alle.

Deltakerne er professor i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen i Bergen, Nina Goga, psykolog Bjarte Kyte og Fargespill-deltaker Irene Kinunda.

Menneskelige fasetter

Nina Goga vil innlede med å fortelle om mummiuniverset og dets karakterer.

– Man kan se på de ulike karakterene i Mummidalen som fasetter av menneskers væremåte. Bøkene handler om å brette ut det registeret av emosjoner og væremåter som kan finnes i oss, forteller Goga.

Toleranse er et sentralt begrep i bøkene.

– I toleransen ligger muligheten for å ivareta  alt som er underlig og fremmed, også personlighetstrekk som kanskje ikke er så sjarmerende. For eksempel er lille My veldig hissig og ikke særlig tolerant selv, men blir likevel tolerert og akseptert, forteller Goga.

Overvinne motforestillinger

En som selv har fått både sin egen toleranse utfordret, men også har måttet tolerere en ny kultur og en ny verden, er Irene Kinunda som kom som FN-flyktning fra Kongo i 2007. I flere år hadde hun en sentral rolle i den flerkulturelle danse- og musikkoppsetningen Fargespill.

I dag er hun mastergradstudent i Interkulturell kommunikasjon og norsklærer for flyktninger i Fjell. Hun vil fortelle om sin egen erfaring i møtet med en fremmed kultur, og hvordan hun gjennom Fargespill klarte å overvinne sine egne motforestillinger.

Møtes som likeverdige

– Barn er moralistiske, men de er ikke låst. Får barnet oppleve tillit kan det bli venn med hvem som helst. Vi voksne har langt vanskeligere for å inkludere noen vi ikke synes helt passer inn, sier psykolog Bjarte Kyte.

Han vil snakke fra psykologens ståsted om barnets perspektiv på verden, og hva vi kan kjenne igjen i Mummikarakterene.

– Vi har tro på at mennesker kan møtes som likeverdige. Som i Mummidalen er Kavlifondet opptatt av god takhøyde, stor frihet og mangfold. Vi har stor frihet til å velge hvilke prosjekter vi vil støtte, og vi har i flere år støttet viktig inkluderingsarbeid. For eksempel bidro Kavlifondet med etableringen av Fargespill og senere til nasjonal spredning av konseptet Flere Farger, forteller Iversen.

Velkommen til samtale i publikumsfoajeen i andre etasje på DNS lørdag 22.10 kl 12.

Les mer om arrangementet her.