29. september 2017

Bygger barns kreativitet og skaperkraft

I samarbeid med stiftelsen Veslefrikk vil Kavlifondet bidra til å fremme musikalsk kreativitet og skaperkraft hos skolebarn i Norge.

Foto: Thomas Møller/Veslefrikk

Nylig vedtok Kavlifondet å støtte stiftelsen Veslefrikks arbeid med 1,5 millioner kroner over de tre neste årene.

Veslefrikk har siden 2014 arbeidet for å fremme komponering av musikk og gjøre det tilgjengelig for barn og unge i norsk grunnskole.

– Vi er opptatt av at alle barn skal få erfare sin egen skaperkraft og mestring i samhandling med andre, sier prosjektleder i Veslefrikk, Eldar Skjørten.

– Disse erfaringene gir mot og tiltro til at man kan bruke sine evner i bidrag til å forme både egne liv og samfunnet for øvrig. Musikk gir en leken og intuitiv inngang til disse verdiene, i en form som er relevant, motiverende og håndgripelig for barn uansett bakgrunn og i alle aldre, fortsetter han.

Støtten fra Kavlifondet skal gå til utvikling og drift av Veslefrikks to hovedstolper, Veslefrikkmetoden og  Veslefrikkprisen.


Foto: Lars Opstad/Kulturtanken.

Veslefrikkmetoden gir en enkel oppskrift og faglig materiell som gir barn anledning til å skape musikk med egen undring og nysgjerrighet som ”motor” for kreativ utfoldelse. Den er uavhengig av sjanger og musikalske uttrykksformer, og ligger gratis tilgjengelig på Veslefrikkprisen.no >

Som en del av dette utvikles det også en digital mentorordning som bringer ekstern kompetanse rett inn i klasserom i hele Norge.

Veslefrikkprisen er en årlig nasjonal komposisjonskonkurranse for barn i grunnskolealder. Prisen  skal motivere til engasjement, utvikling og deltakelse, og skiller seg fra andre musikkonkurranser ved et sterkt faglig fokus på alle deltakernes utvikling.

Vil du delta? Søknadsfristen for Veslefrikkprisen 2018 er 7. mars 2018. Les mer her >

– Samarbeidet med Kavlifondet bidrar til at vi kan begynne å tenke mer langsiktig i utviklingen av Veslefrikk. Når man er vant til å overleve nærmest fra dag til dag er dette et stort skille, sier Eldar Skjørten.

– Med Kavlifondet i ryggen skal vi jobbe for å nå enda flere barn og unge. Visjonen vår er at alle barn må få erfare sin egen skaperkraft. Derfor er det viktig for oss å nå ut til flere om det vi allerede gjør. Men så skal vi også utvide målgruppen til ungdom, med et eget konsept som er skreddersydd for de nye mulighetene dette gir, forteller Skjørten.

– Vi i Kavlifondet er glade for å støtte oppunder arbeidet med å fremme Veslefrikks kjerneverdier. Veslefrikk bygger oppunder barns skaperkraft, innovasjon og kreativitet, og legger til rette for god samhandling og rike opplevelser for barna. Dette mener vi er egnet til å gi gode ringvirkninger både i det enkelte barns hverdag og samfunnet for øvrig, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. Iversen påpeker at Veslefrikk allerede utfører et betydelig arbeid med å gjøre opplæring i komposisjon av musikk for barn tilgjengelig.

– Vi håper støtten vil bidra til at enda flere barn får mulighet til å skape og utvikle seg med Veslefrikk, og ser frem til å følge prosjektet i årene som kommer, sier Iversen.