Gjør barn til komponister

Stiftelsen Veslefrikk skal motivere barn til kreativ utfoldelse og veilede dem til å skape musikk med utgangspunkt i egen undring og nysgjerrighet.

Bilde: Lars Opstad/Kulturtanken.

Kavlifondet støtter Stiftelsen Veslefrikk med totalt 1,5 millioner kroner fra 2017 til 2020 til prosjektet Veslefrikk, som er en nasjonal satsing på komponering med barn og unge.

Veslefrikkmetoden består av gratis faglig materiell som skal være til støtte i arbeid med barns komponering.

– Veslefrikks visjon er at alle barn må få erfare sin egen skaperkraft. Dette gir mot og tiltro til at man kan bruke sine evner i bidrag til å forme både egne liv og samfunnet for øvrig. Musikk er en leken og intuitiv inngang til disse verdiene, i en form som er relevant, motiverende og håndgripelig for barn uansett bakgrunn og i alle aldre, sier prosjektleder Eldar Skjørten.

Veslefrikkprisen er en årlig nasjonal komposisjonskonkurranse hvor barn på 1.- 7. trinn sender inn lydopptak av en egen komposisjon og et medfølgende refleksjonsnotat.

Alle deltakere får en lærerik, faglig tilbakemelding fra en jury av komponister. Vinnerne inviteres til Oslo for å fremføre musikkstykket sitt sammen med NRK Kringkastingsorkestret og får «En Drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret», fest og overraskelser.

Vil du/dere delta? Les mer her > Husk leveringsfrist 1. april 2019!

Mer om dette prosjektet