8. desember 2017

Festspill til nye arenaer

Festspillene i Bergen satser videre på Festspillkollektivet, billettgaver og et tilgjengelig uteprogram i 2018 og 2019. Kavlifondet er med som støttespiller.

Tekst: Festspillene i Bergen

– Å kunne oppleve kunst og kultur noe som for mange gir livet dybde, innsikt og rom for refleksjon. En av kunstens egenskaper er nettopp å skape en fellesskapsfølelse på tvers av ulikheter. Gjennom kunst og kultur kan vi være sammen på en måte som bygger bro mellom oss, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Mangeårig samarbeid

Kavlifondet har i en årrekke støttet Festspillene i Bergens arbeid med å formidle kvalitetskunst til flest mulig og Festspillenes målrettede arbeid for å være tilgjengelig for ulike publikumsgrupper.

Kavlifondet har bidratt til dette arbeidet gjennom støtte til blant annet billettgaver, sykehjemskonserter og uteprogrammet. Fondet var også med i 2017, da sykehjemskonsertene ble videreutviklet til å inkludere personer i alle aldre og i mange ulike livssituasjoner, imed konseptet Festspillkollektivet. Dette arbeidet bygger Festspillene videre på i 2018 og 2019, også nå med støtte fra Kavlifondet.

Sykehjem og fengsel

Festspillkollektivet skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre og med ulike behov for å senke tersklene mange opplever for å benytte seg av kunst og kultur. I oppstartsåret 2017 besøkte festspillenes artister Haukeland Universitetssykehus, flere sykehjem, fengsel, skoler og asylmottak med skreddersydde konserter.

I 2018 og 2019 videreutvikles samarbeidene og tilbudene, også utenom selve festivaldagene i mai og juni.

Kultur i ulike livssituasjoner

Festspillene ønsker å inkludere, inspirere og utfordre. Festspillkollektivet går rett til kjernen av dette. Det er mange livssituasjoner som kan gjøre det vanskelig å oppsøke konserter og andre kulturarrangement.

– Det er ikke sånn at alle mennesker har like muligheter til å oppleve kunstens oppbyggende kraft. Sitter du for eksempel i fengsel, har dårlig helse eller bor på institusjon, er mulighetene dine sterkt innskrenket. Bruker du alle kreftene dine på å skaffe penger til det aller mest elementære, står ikke teaterbilletter øverst på prioriteringslisten din. Kanskje er det menneskene med dårligst tilgang til gode kunstopplevelser, som trenger dem aller mest, sier Anders Beyer.

– Da vi var i kontakt med Bergen fengsel om Festspillkollektivet, ønsket de å gi et konserttilbud til de innsatte som soner i isolasjon 23 timer i døgnet. Responsen var overveldende. Fra fengselets side var det viktig at de fikk bruke denne muligheten til å sosialisere, både med artistene og Festspillenes prosjektansatte. De innsatte hadde bakt kaker og laget kaffe som de hygget seg med etter konserten, sier Beyer.

Foto øverst: Thor Brødreskift


Miss Tati leverte hiphop, soul, funk og RnB til enslige mindreårige asylsøkere på Lindås asylmottak. Foto: Thor Brødreskift

Samarbeid

Festspillene har de siste årene jobbet stadig mer med samarbeid og prosjekter med et sosialt tilsnitt. Samarbeid er nøkkelen til gode prosjekter. Festspillene samarbeider med partnere som har kompetanse og kontaktnett til å engasjere mennesker som ellers har vanskelig for å oppleve kultur og kunst. Prosjektene finner sin form i et samarbeid mellom Festspillene, musikere, fagmiljø og aktuelle samarbeidspartnere, og skreddersys for ulike grupper.

– Festspillene i Bergen ønsker å ta et tydelig sosialt ansvar og setter stor pris på at Kavlifondet ønsker å støtte dette arbeidet videre i 2018 og 2019, sier Beyer.