Festspillene i Bergen: Festspillkollektivet

Kavlifondet vil bidra til at alle får være med på Festspillene i Bergen!

Festspill for alle!

Festspillkollektivet er Festspillenes sosialt engasjerte kunstprogram med både lukkede og publikumsåpne tilstelninger på andre steder enn de tradisjonelle arenaene.

Med støtte fra Kavlifondet lager Festspillkollektivet et gratis uteprogram som skaper begeistring i sentrum gjennom hele festspillperioden. Sykehjem, sykehus, fengsel og asylmottak i Bergen får også besøk av festspillartister som holder konserter for beboere, pasienter, innsatte og pårørende.

Kavlifondets støtte bidrar også til rundt 1000 billettgaver til organisasjoner som arbeider for mennesker som ellers har vanskelig for å oppsøke kulturopplevelser.

Foto: Thor Brødreskift.

Mer om dette prosjektet

 • Festspillene i Bergen lanserer nytt program

  14. mai 2020

  Festspillene i Bergen 2020 skjer hjemme hos deg, sier festspilldirektør Anders Beyer. Det gjelder også flere av arrangementene som er støttet av Kavlifondet.

 • Kavlifondet viderefører samarbeid med Festspillene i Bergen

  17. januar 2020

  Med støtten fra Kavlifondet kan Festspillene også i 2020 by på gratis åpningsseremoni for alle, samt en rekke andre utearrangement som er tilgjengelig og gratis for alle. Det blir gratisbilletter til organisasjoner og Festspillkollektivet skal gi kulturopplevelser til sykehjem, sykehus, fengsel og andre institusjoner.

 • Festspill til nye arenaer

  08. desember 2017

  Festspillene i Bergen satser videre på Festspillkollektivet, billettgaver og et tilgjengelig uteprogram i 2018 og 2019. Kavlifondet er med som støttespiller.