5. juni 2022

Festspillene i Bergen: Inkludering med billettgaver og skreddersydde konserter

– Å dele ut over 1000 billettgaver i året er en glimrende måte å invitere nye mennesker inn i de kulturrommene som har en høy terskel for mange, sier direktør for Festspillene i Bergen, Lars Petter Hagen. I mange år har Festspillene og Kavlifondet sammen gitt store kulturopplevelser til tusenvis av mennesker inkludert mange som vanligvis ikke har mulighet til å oppsøke de tradisjonelle festspillarenaene.

– Det var en utrolig kjekk opplevelse for gjengen vår. Vi setter stor pris på at vi fikk muligheten til å være med, skrev Christiegården i Bergen til Festspillene, etter å ha sett dansefremvisningen The Living Monument med Carte Blanche.

Inkluderende 70-årsjubileum

I 2022 feirer Bestspillene i bergen 70 år, og også i jubileumsåret jobber Festspillene og Kavlifondet sammen for at så mange som mulig skal inkluderes i kultur, samvær og fellesskap.

Christiegården driver dagsenter og avlastning for mennesker med psykisk utviklingshemming, og er en av mange organisasjoner som får tilbud om gavebilletter eller tilpassede kulturarrangementer gjennom samarbeidet mellom Kavlifondet og Festspillene i Bergen.

Helt siden 1972 har Kavlifondet vært samarbeidspartner av Festspillene. De siste årene har støtten fra stiftelsen vært øremerket inkluderende kulturprosjekter, med mål om å skape festspill og fellesskap for alle.

Midlene går til en billettgaveordning, hvor det i år deles ut over 1000 gratisbilletter til organisasjoner og institusjoner som arbeider for mennesker med ulike utfordringer i livet, og til Festspillkollektivet, som året rundt tar festspillarrangement av høy kvalitet ut til mennesker som ikke så lett selv kan oppsøke de offentlige kulturarenaene.

– Kavlifondet tildelte i 2020 en halv million kroner til Festspillene i Bergen. Midlene skal sikre gjennomførelsen av Festspillkollektivet og billettgaver til og med 2023, forteller daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Skreddersyr forestillinger

Sammen med talentfulle musikere og fagmiljøer skreddersyr Festspillkollektivet forestillinger og konserter til ulike publikumsgrupper, og bringer kulturopplevelser til steder som vanligvis ikke har et kulturtilbud.

Sykehjem, sykehus, fengsel og asylmottak i Bergen er eksempler på steder som får besøk av festspillartister til glede for beboere, pasienter, innsatte og pårørende.

– Festspillene skal gi flest mulig mennesker tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Kavlifondet har vært en engasjert og god samarbeidspartner i dette arbeidet, ikke minst i utviklingsfasen av Festspillkollektivet, sier festspilldirektør Lars Petter Hagen.

– Dette er skreddersydde prosjekter som krever tid og ressurser, og som ikke alltid når så mange, men som kan bety ekstra mye for nettopp de få som får tilgang på kulturopplevelser. Nå er konseptet godt etablert og vi har hatt arrangementer på sykehjem, møteplasser for rusavhengige, barnehager, sykehus, psykiatriske avdelinger, asylmottak, krisesentre, fengsel, dagsenter for voksne med lærevansker, skoler for barn med lærevansker og andre, fremholder Hagen.

– Å dele ut over 1000 billettgaver i året er en glimrende måte å invitere nye mennesker inn i de kulturrommene som har en høy terskel for mange. Det er stor takknemlighet og oppdagelsesglede blant mottakerne, og våre samarbeidsorganisasjoner forteller at samtalen rundt opplevelsene ofte fortsetter lenge etter selve besøket, sier festspilldirektøren.

Spilte i Bergen Fengsel

I jubileumsåret 2022 har for eksempel pasienter og pårørende ved Sandviken sykehus i Bergen og innsatte i Bergen Fengsel fått glede av egne Festpillkonserter med artist Bjørn Tomren.

Da en av de innsatte ble intervjuet av Bergens Tidende etter konserten i mars, beskrev han opplevelsen slik:

– Jeg elsker musikk. Det kan gi deg alle mulige slags følelser, fra glede til sinne og tårer.

SPILTE FOR INNSATTE:  Med støtte fra Kavlifondet kunne Festspillkollektivet arrangere konsert med Bjørn Tomren i Bergen Fengsel i mars i år. Bildet øverst på siden er fra samme konsert. Foto: Thor Brødreskift

Voices of Papillon er et annet inkluderende kulturprosjekt som springer ut fra Festspillkollektivet. Koret, som ble startet høsten 2021 i samarbeid med Papillon Bergen, er et tilbud for jenter og unge kvinner med krysskulturell bakgrunn. I mai 2022 hadde de konsert på Bergen Internasjonale Kultursenter sammen med den bergenske soulartisten MYRNA.

– Tusen takk for at dere gjør dette mulig. Det var så kjekt, og deltakerne har sagt at mandag har vært høydepunktet i uka. Det har vært en gøy prosess og alle har spurt om når vi starter igjen neste semester, skrev en av Papillons ansatte til Festspillkollektiv etter den første korsesongen.


JENTEKOR:  Voices of Papillon er et av prosjektene som har kommet ut av samarbeidet mellom Kavlifondet og Festspillkollektivet. Foto: Johanne Karlsrud 

– Å høre slike glade tilbakemeldinger er rørende og inspirerende, og viser det at det gode og mangeårige samarbeidet mellom Kavlifondet og Festspillene bærer frukter, sier Inger Elise Iversen i Kavlifondet.

Iversen trekker særlig frem helårssatsingen Festspillkollektivet som et viktig bidrag mot deres felles mål om å tilby kvalitetskultur til alle.

– Kavlifondet vil bidra til gode oppvekstvilkår og god psykisk helse blant barn og unge, og det støtter inkluderingsarbeidet til Festspillkollektivet oppunder. De er med på å senke terskelen for å oppleve inspirerende og engasjerende kunst og kultur, uansett alder eller livssituasjon, fremholder hun.

Fakta om Festspillene i Bergen

  • Nordens største kuraterte festival for musikk og scenekunst. Arrangeres årlig over 15 dager i månedsskiftet mai – juni.
  • De 70. Festspillene i Bergen arrangeres mellom 25. mai og 08. juni 2022.
  • Festivalen, som ble arrangert første gang i 1953, byr på hundrevis av levende, utforskende kunstopplevelser på flere titalls scener ute og inne hvert år.
  • Festspillprogrammet er i jubileumsåret 2022 delt inn i tre grupper, som skal gjøre det enklere for publikum å finne det de søker: Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser.
  • Kavlifondet støtter flere aktiviteter og tilbud fra Festspillene i Bergen, blant annet gavebilletter, uteprogrammet og Festspillkollektivet.
  • I årene 2019 – 2021 har det blitt delt ut flere tusen gratis gavebilletter til Festspillarrangementer. Målgruppen er brukere av ulike tiltak og organisasjoner, samt ansatte og frivillige som er med som følge.
  • Under pandemien ble det tilrettelagt for digitale arrangementer, slik at organisasjoner også utenfor Bergen kunne delta.

 


KAN OPPLEVES GRATIS: Angelique Kidjo er blant artistene som kan oppleves med Kavlifondet og Festspillenes billettgaveordning under årets festspill.


ÅPNING: Åpningsfest på Torgallmenningen i Bergen. Foto Thor Brødreskift. 


PYNTET: Torgallmenningen i Bergen sentrum er pyntet i anledning 70-årsjubileet for Festspillene i Bergen. Foto: Ingelin Moltu Frækhaug