17. januar 2020

Kavlifondet viderefører samarbeid med Festspillene i Bergen

Med støtten fra Kavlifondet kan Festspillene også i 2020 by på gratis åpningsseremoni for alle, samt en rekke andre utearrangement som er tilgjengelig og gratis for alle. Det blir gratisbilletter til organisasjoner og Festspillkollektivet skal gi kulturopplevelser til sykehjem, sykehus, fengsel og andre institusjoner.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at Kavlifondet ønsker å støtte vårt arbeid med å gjøre kunst- og kulturopplevelser tilgjengelig for alle, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Kavlifondet har i en årrekke støttet Festspillene i Bergen i å formidle kvalitetskunst til flest mulig. Nå videreføres støtten med én million kroner i 2020.

Les mer: Festspillene gir kultur til alle

Gratis åpningsseremoni for alle

Uteprogrammet, med konserter, forestillinger og andre sprell i byrommet, er en viktig del av dette arbeidet.

Støtten fra Kavlifondet gjør at Festspillene også i 2020 kan by på gratis åpningsseremoni til glede for innbyggere og besøkende i Bergen, samt en rekke andre utearrangement som er tilgjengelig og gratis for alle.

I 2019 var det 33.853 besøk til gratisarrangement i uteprogrammet.

Sykehjem, skoler og fengsel

Støtten fra Kavlifondet gjør det også mulig å gjennomføre skreddersydde arrangement på byens sykehjem, sykehus, skoler, dagsenter, fengsel og asylmottak, til glede for elever, pasienter, beboere, brukere, ansatte og pårørende i konseptet Festspillkollektivet.

Les mer: Festspill til nye arenaer

Festspillkollektivet er festspillenes sosialt engasjerte kunstprogram med både lukkede og publikumsåpne tilstelninger på andre steder enn våre tradisjonelle arenaer.

Festspillene ønsker at alle mennesker i Bergen skal ha mulighet til å oppleve og la seg inspirere av stor kunst, uavhengig av utdannelse, helse, etnisitet, funksjonsevne, alder og økonomi. Festspillkollektivet jobber målrettet for å utvikle kunst- og kulturopplevelser for mennesker som opplever redusert tilgang til kunst.

Saken fortsetter under bildene!

Festspillkollektivet 2018/konsert med Kling Klang i Kirkens Bymisjon Barnehage. Foto: Thor Brødreskift

Papillon er en møteplass for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Her synger de sammen med Ruth Nonseid og Katrine Meisfjord fra Festspillkollektivet i 2018. Foto: Thor Brødreskift

Gratisbilletter til ideelle organisasjoner 

Kavlifondets støtte bidrar også til at Festspillene deler ut rundt 1000 billettgaver til organisasjoner som har benyttet sin kompetanse og sitt kontaktnett til å engasjere mennesker som ellers har vanskelig for å oppsøke kulturopplevelser. I 2019 ble 1062 billetter delt ut til bl.a. Kirkens bymisjon, SOS Barnebyer, Voksenopplæringen, Stiftelsen Robin Hood Huset, Bergen Røde Kors og Styve Gard.

«Lærerne har rapportert om godt oppmøte, god stemning og ikke minst stor interesse for nye arenaer som vår elevgruppe ellers aldri har vært borti. Angélique Kidjo var kanskje det største høydepunktet. Spesielt da noen av våre elever, ikledd afrikanske nasjonaldrakter, entret scenen og fikk danse med artisten. Uforglemmelig!»

– Lene Hoelgaard, Rådgiver, Nygård skole, Avdeling grunnskole for voksne

Gledelig videreføring

– Det er med stor glede vi viderefører samarbeidsavtalen med Festspillene i Bergen. Her er det skapt et unikt tiltak som gjør Festspillene tilgjengelig for stadig flere som ellers ikke ville hatt mulighet til å ta del i denne viktige kulturarenaen. Festspillene er en stor begivenhet for alle som bor i Bergen, også for oss i Kavli, og vi ønsker å dele den med flest mulig, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Toppfoto: Festspillkollektivet-konsert med Pepe and Speedy på Haukeland Universitetssykehus i 2019. Foto: Thor Brødreskift

The Beatrice Allegranti Dance med Festspillkollektivet hos Bergen Røde Kors Sykehjem i mai, 2018. Foto. Thor Brødreskift

BAKGRUNN – Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergen (FiB) skal formidle kvalitetskunst til flest mulig og skal senke terskler for deltakelse i store kunst- og kulturopplevelser.

  • Arrangeres 20. mai-03. juni 2020
  • Festivalen ble etablert i 1953 og er landets eldste og viktigste festival for musikk og scenekunst.
  • Festspillene skal stå for nyskapning og kunstnerisk utvikling, formidle kvalitetskunst til flest mulig og være et kunstnerisk og kulturpolitisk knutepunkt.
  • Arrangeres årlig over 15 dager i mai/juni med rundt 300 arrangementsavviklinger, over 1000 artister, over 40 arenaer
  • Hadde 76 000 besøk i 2019.

I 2019 ble støtten fra Kavlifondet benyttet slik:

  • Uteprogrammet, med 33 853 besøk i 2019, gjør FiB mer tilgjengelig for mange.
  • Støtten bidrar til at FiB kan by på gratis åpningsseremoni og flere andre gratis utearrangement.
  • Festspillkollektivet er FiBs sosialt engasjerte kunstprogram med lukkede og publikumsåpne tilstelninger utenfor våre tradisjonelle arenaer. Med Kavlifondets støtte vil FiBs artister fortsette med besøk til sykehus, sykehjem, fengsel, skoler og asylmottak med skreddersydde konserter, workshops og andre tilbud.
  • 1000 billettgaver til mennesker som ellers har vanskelig for å oppleve kunst. I 2019 ble 1062 billetter delt ut.