8. mai 2018

FeriePULSE spilte i Operaen!

I Oslo avsluttet FeriePULSE sesongen med å spille på Norges Musikkorps Forbunds jubileumskonsert i Operaen. I publikum satt både kronprinsen og andre prominente tilhørere.

Alle barna som var med på vinterPULSE i Oslo fikk mulighet til å delta på forbundets jubileumskonsert i Den Norske Opera og Ballett. I forkant av konserten møttes de flere ganger for å øve.

– Slik fikk prosjektet lengre liv, og barna muligheten til å treffe hverandre igjen flere ganger, sier Katja Furnes, prosjektleder for inkludering i Norges Musikkorps Forbund (NMF).

– Det å kunne vise denne gjengen på NMF sin 100-årsmarkering i Operaen med kronprinsen til stede var en utrolig fin mulighet til å synliggjøre noe veldig viktig som skjer i korpsbevegelsen.

Ferietilbud for alle

I vinterferien heter det VinterPULSE, i sommerferien SommerPULSE. Hver dag i en hel skoleferieuke bruker deltakerne tid på å lage en forestilling. De som aldri har spilt før, får lære seg å spille et instrument, mens de som kan, spiller på sine instrumenter, sammen med dyktige musikere fra Sør-Afrika og Norge.

Felles øvinger, sosiale og kreative aktiviteter er en viktig del av dagene på FeriePULSE.
Musikkundervisningen får barna av fire sørafrikanske musikkpedagoger fra søsterorganisasjonen «Field Band Foundation» i Sør-Afrika, samt flere musikkpedagoger og ungdomspraktikanter fra Norge/NMF.

– NMF har et nært samarbeid med Field Band Foundation i et eget prosjekt kalt PULSE, som er finansiert av Fredskorpset, sier Katja Furnes.

Kreative aktiviteter

Etterhvert som FeriePULSE har utviklet seg, har også behovet for et utvidet team økt.
– I årets vinterferier hadde vi for første gang med en koreograf og en kunstner med ansvar for visuell utforming, forteller Katja Furnes. I tillegg til aktiviteter innen maling og håndverk, fungerte kunstneren også som pedagog og sosial støtte.

To personer i teamet har administrativt ansvar, og en pedagog er med som trivselsleder.

Hele uken kulminerer alltid i en stor konsert der alle fremfører en stor korpsforestilling med musikalsk innhold fra hele verden.
– Barna jobber utrolig hardt med forestillingene, og de klaffer hundre prosent med stort oppmøte og kjempegod stemning, sier Katja Furnes.

Lederutvikling for ungdom

Et eget praktikantprogram gjør FeriePULSE også til en arena for lederutvikling av ungdom.

– Dette er engasjert ungdom, både med og uten korpsbakgrunn, som har fått pedagogisk opplæring i NMF. Som praktikanter hos oss jobber de tett på barna med et særlig fokus på å få alle med, enten de gir opplæring på instrumenter, eller driver miljøarbeid. Slik får barna støtte, mens praktikantene får økt sin kompetanse på inkludering i korpsbevegelsen, som de kan med seg hjem til sine lokalsamfunn. Praktikantene følges tett av en pedagogisk veileder under hele praktikantperioden, sier Katja Furnes.

Tilbakemeldingene er svært gode fra både foreldre og barn. Katja Furnes opplever også stadig å møte mennesker som har hørt om prosjektet, når hun er på jobb i arbeid med inkludering.
– Vi er stolte av at deltakerne og deres foresatte fremsnakker FeriePULSE, sier hun.

Gode forberedelser viktig

Hun er ikke i tvil om hva de viktigste suksessfaktorene er. Gode forberedelser er en forutsetning for å lykkes. Det starter med et omfattende arbeid for å rekruttere deltagere

– For rekruttering av deltagere samarbeider vi med skoler, skolefritidsordning, fritidsklubber, sentrale personer i kommune-/bydelsadminstrasjon, Redd Barnas «En god nabo» og ikke minst de lokale korpsene, sier Katja Furnes.

– «En del av de potensielle deltakerne kjenner ikke korps fra før, og krever derfor at vi tenker rekruttering på nye og andre måter enn korpsbevegelsen har gjort tidligere. Noen familier har for eksempel ikke epost, og kommunikasjon må foregå via andre kommunikasjonskanaler. Dette er både nødvendig og virkningsfullt.»

 

– Dette er mange barn som kommer fra forskjellige steder i Oslo og har forskjellig bakgrunn, og da er det ekstra moro at de finner hverandre her, sier Katja Furnes.

Inkludering i alle ledd

Det er alltid flere personer som har ansvar for å følge opp at ingen faller utenfor på FeriePULSE.
– Det gjør alt i fra å plastre en finger, til å fange opp barn som trekker seg ut eller er usynlige, eller løse konflikter, sier Katja Furnes.

– Vi har fokus på inkludering i alle ledd, både musikalsk og sosialt. På FeriePULSE skal alle trives og alle skal få venner, sier Katja Furnes.

Inkludering og integrering

Prosjektlederen syns det er fantastisk å se hvordan FeriePULSE fungerer sosialt og som et godt miljø for barn å tilbringe store deler av ferien sin i.

I år var nattasanger noe av fokuset musikalsk. «Trollmors Vuggevise» ble arrangert sammen med en sørafrikansk nattasang, «Thula thula».
– En av praktikantene med annen kulturell og språklig bakgrunn ble inspirert og delte en nattasang fra sitt hjemland. Denne erfaringen har gitt oss en idé om at vi fremtiden kan basere det musikalske innholdet i FeriePULSE på sanger barna har et nært forhold til, forteller hun.

– Det er ingen hemmelighet at å jobbe med inkludering og utenforskap er tidvis er krevende. Men nettopp det er en viktig drivkraft for oss. Korps skal være en aktivitet for alle som vil være med, sier Katja Furnes.

Rekruttering et mål

Det viktigste er å gi barna en fantastisk ferieuke. Men det er også et mål at de positive opplevelsene skal føre til at barn enten begynner å spille i korps, eller bidrar til at de som går i korps, fortsetter med det. Som i andre fritidstilbud, er det mange barn som slutter etter noen år i korps.

– Da går de glipp av musikalske opplevelser og et sterkt samhold. I tillegg så er korpsene en god «demokratiskole”. I korps kan foreldre øke sin kompetanse om samfunnet og de kan skaffe seg nettverk. Dette er viktig i et inkluderingsperspektiv, påpeker Katja Furnes, og konkluderer:

– Korpsbevegelsen har et stort potensiale, og FeriePULSE gir oss nødvendig kunnskap til å gjøre jobben bedre

BAKGRUNN

• FeriePULSE er et lavterskeltilbud i skoleferien for både barn som går i korps og barn som ikke går i korps.

• De sørafrikanske musikerne er sentrale bidragsytere og lærekrefter i feriePULSE og utgjør hovedtyngden av det musikalske teamet.

• FeriePULSE startet som vinterferieseminaret VinterPULSE i Oslo i 2015, da med støtte fra LNU. Prosjektet har gradvis blitt utvidet.

• I år arrangeres FeriePULSE i Oslo, Bergen og Molde i flere ulike ferier.

• Kavlifondet har støttet prosjektet siden siden 2017

• I 2018 og 2019 har prosjektet også mottatt støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les mer om FeriePULSE her