1. juni 2018

Ny sjanse for barn og unge i Nepal

Over halvparten av barn og unge i Nepal fullfører ikke skolen. Med støtte fra Kavlifondet skal Changing Stories gi 150 barn og unge mulighet til å ta igjen tapt skolegang.

Changing Stories er en dansk organisasjon som støtter skoleelever som sliter med å få grunnleggende lese- og regneferdigheter som de trenger for å lykkes i skolen og livet ellers.

Muligheter for hvert barn

– I Changing Stories mener vi at ingen barns muligheter i livet skal være begrenset av når og hvor de er født, og at hvert barn fortjener en mulighet til å finne og realisere de talenter og potensialet som hver av dem er født med, sier René Jøhnke, grunnlegger og administrerende direktør i Changing Stories.

– Å fullføre en utdanning er deres første skritt mot å endre deres egne historier, historiene om deres samfunn, og til slutt historien om deres nasjon.

Lokal partner

Changing Stories’ lokale partner er en nepalsk NGOen Institution for Suitable Actions for Prosperity (ISAP). ISAP har samarbeidet med et bredt spekter av internasjonale organisasjoner, og har lang erfaring med å etablere prosjekter på tvers av sektorer i Nepal.

Mer enn halvparten av alle barn i Nepal fullfører ikke skolen, ifølge utdanningsdepartementet i Nepal.

– Statistikken er resultatet av et offentlig skolesystem hvor bare de sterkeste elevene trives, og de svake er igjen, sier René Jøhnke.

– Elever som faller bak i de tidlige grader, klarer aldri å komme seg etter igjen. Til slutt dropper de ut tidlig, eller de går ut av skolen uforberedt, tilføyer han.


Kursleder Anjali og elevene hennes.  

Intensiv støtteundervisning

Formålet med prosjektet «Second Chance» er å gi intensiv støtteundervisning for at skoleelever med mangelfull skolegang skal få grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Changing Stories gir elevene kostnadseffektiv, utfyllende støtteundervisning i form av «remedial education courses» (REC). Hvert kurs er på 72 undervisningstimer etter skoletid. Kursene ledes og undervises av lokal ungdom.’

Ungdommene må gjennom en streng utvelgelsesprosess for å bli en del av det de kaller «Changing Stories-fellesskapet». De som velges ut, får opplæring og trening for oppgavene, og kontinuerlig støtte mens de jobber med prosjektet. De får også verdifull erfaring med arbeid, undervisning og ledelse.


God stemning på samling for kursledere! 

Investere i utdanning

– Prosjektet er bygget på troen på at ingen barns muligheter i livet burde begrenses av når eller hvor de ble født, og at å investere i utdanning er den mest effektive måten å redusere sosial og økonomisk ulikhet, løfte økonomier og skape neste generasjon av fremtidige globale ledere, sier René Jøhnke.

– Vårt oppdrag er at barn som vokser opp i Nepal får muligheten til å skape et bedre liv for seg selv enn det de kom fra. Vi tror at denne reisen starter med å lære å lese, skrive og gjøre matte, og kanskje viktigst, lære å tro på seg selv.

Utvider med Kavlifondet

Tilskudd fra Kavlifondet vil finansiere en fase 2-oppskalering av støttekursene.

– Det betyr at vi vil kunne kjøre ti opplæringsprogrammer som vil ta opp 150 elever med utfordringer i distriktet Makwanpur i det sentrale Nepal. Det betyr også at vi kan tilby våre Changing Stories-fellesskap til ti talentfulle og ambisiøse lokale ungdommer, forteller René Jøhnke.

Prosjektet er planlagt å løpe fra februar til august 2018.

Vil ha mer støtte til innovasjon

Ved 1,5 år er Changing Stories fortsatt en ideell organisasjon i oppstartsfasen.

– Vi setter stor pris på stiftelser som Kavlifondet fins: Stiftelser som er villige til å støtte små, mellomstore og voksende organisasjoner som driver pionérvirksomhet med innovative tiltak for å løse sosiale problemer i utviklingsland, sier René Jøhnke.

– Innovasjon og store endringer kommer ofte nedenifra og opp. Derfor jobber vi for å fremme et mer støttende miljø for ideelle oppstartsbedrifter, som gjennom innovative og kostnadseffektive initiativ, har vist potensiale for å nå ut bredt.

Alle foto: Changing Stories