Changing Stories, Nepal

Changing Stories er en dansk, ideell organisasjon. Deres arbeid er inspirert av en dypt forankret tro på at verden vil bli et bedre sted når barn, uavhengig av deres sosiale eller økonomiske bakgrunn, får de grunnleggende ferdighetene de trenger for å fullføre en utdanning.

Changing Stories tror på at utdanning er det første skrittet mot å gi barn og unge mulighet til å endre sine egne historier, historiene til lokalsamfunnene deres og til slutt, deres nasjons historie.

Målet med Changing Stories’ utdanningskurs, som Kavlifondet støtter, er å sikre at ingen elever som faller etter, blir forlatt.

Kursenes mål er å hjelpe de elevene som gjør det dårligst blant ungdomsskoleelever, som ellers ikke ville fått noen støtte fra allerede overbelastede, offentlige skoler, med å ta igjen undervisningen slik at de kommer på høyden faglig med sine jevnaldrende. Slik får de en ny sjanse til å fullføre en utdannelse.

Mer om dette prosjektet