23. januar 2019

Mer støtte til skolegang for barn i Nepal

Med ny støtte fra Kavlifondet skal Changing Stories gi enda flere barn i Nepal mulighet til å ta igjen tapt skolegang.

Den nye støtteavtalen går fra desember 2018 til august 2019.

Den nye samarbeidsavtalen skal blant annet bidra til ti nye kurs med intensive læringsforløp. De første klassene startet opp i andre uke i januar. Undervisningen gis enten før eller etter ordinær skoletid,og tar vanligvis fire måneder å fullføre.

Intensiv støtteundervisning

Changing Stories’ intensive læringsforløp består i dag av 85 timer med støtteundervisning i grunnleggende fag som lesing, skriving og regning. Undervisningen er spesielt tilrettelagt for elever som har mistet mye skolegang. Målet er at de skal få tatt igjen det tapte, og rustes til å fullføre skolegang og videre utdanning.

Den danske organisasjonen har allerede gjennomført kurs for tilsammen 150 skoleelever med støtte fra Kavlifondet. Med den nye støtteavtalen vil nye 150 skoleelever få tilbudet.

Lokale samarbeidspartnere og foreldreinvolvering

Prosjektet drives i tett samarbeid med lokale, nepalske samarbeidspartnere.

Elevenes foreldre er også aktivt engasjert og får støtte til å bidra til barnas læring hjemme. Kontinuerlig kommunikasjon mellom lærerne og foreldrene, hjemmebesøk og jevnlige foreldremøter er viktig gjennom hele kursperioden.

Les mer: Ny sjanse for barn og unge i Nepal

Gjennom monitorering og evaluering, måler Changing Stories elevenes progresjon. En randomisert kontrollstudie har vist at REC-kursene kan ha betydelig innflytelse på elevenes læringsnivå.

Les mer i rapport som kan lasted ned her.

Kostnadseffektiv metode

René Jøhnke er grunnlegger og leder i Changing Stories. Jøhnke forteller at ideen bak læringsforløpene er inspirert av flere tidligere initiativer som har vist hvordan slik støtteundervisning, der elever blir satt sammen ut i fra læringsnivå og ikke aldersklassenivå, er blant de mest kostnadseffektive tiltakene å holde flere barn på skolebenken på. Han viser til blant annet Balsakhi-programmet, som er drevet av den indiske organisasjonen Pratham.

– Vi er svært takknemlige for denne andre tildelingen fra Kavlifondet. Den kommer på et viktig tidspunkt og gjør at vi kan styrke vår tiltaksmodell ytterligere. Støtten legger grunnlaget for fremtidige oppgraderinger som vil kunne bidra til å endre historien til tusener av elever som sliter i Nepals offentlige skole, sier René Jøhnke.


I Nepal slutter bortimot halvparten av alle elever i den offentlige skolen før de fullfører tiende klasse, i følge Nepals utdanningsmyndigheter. Mange fordi de aldri får mulighet til å ta igjen tapt skolegang. Foto: Ananta Poudel/Changing Stories

Workshop for «fellows». Her trenes de til å undervise i grunnleggende fag og skape et godt, trygt læringsmiljø for barna.Foto: Ananta Poudel/Changing Stories

Lokale ungdommer står for undervisningen

Undervisningen gis av lokale ungdommer som får opplæring av Changing Stories gjennom deres «fellowship-program», hvor de lokale unge parallelt med undervisning deltar i workshops og trening for å utvikle deres personlige og profesjonelle kompetanser ytterligere.
– Støtten fra Kavlifondet betyr også at vi kan tilby denne opplæringen til ti nye, talentfulle og ambisiøse ungdommer fra lokalsamfunnet, forteller René Jøhnke.
– Endring må skje innenfra, gjennom en ungdomsgenerasjon som har vokst opp med nye perspektiver på hvordan ting kan gjøres annerledes og bedre. Å gi dem tilgang til personlige og profesjonelle vekstmuligheter er den eneste måten å sikre at de om har potensiale til å bli morgendagens ledere, får en mulighet til å realisere sitt potensiale.

Innen året er omme skal Changing Stories’ fellows ha gitt 150 nye elever i Makwanpur-distriktet i Nepal kurset.Foto: Ananta Poudel/Changing Stories

Skal motivere og ruste ungdom til å skape endring

Ungdommene må gjennom en grundig utvelgelsesprosess der både faglige prestasjoner, motivasjon og ambisjoner vektlegges.
– Å bli en tatt opp i fellowship-programmet skal engasjere, inspirere og ruste ungdom som ellers har begrensede muligheter, slik at de får de ferdighetene, opplevelsene og motivasjonen de trenger for å skape endring, understreker René Jøhnke.