1. juli 2020

Å skape en verden der alle barn lærer: Fortsatt støtte til Changing Stories Nepal

Kavlifondet fortsetter støtten til Changing Stories Nepals arbeid for utdanning til barn i 2020 og 2021.

Den nye avtalen innebærer en støtte på 400 000 kroner i 2020 og 2021.

– Vi er så utrolig takknemlige for muligheten til å fortsette samarbeidet med Kavlifondet. Med denne nye tildelingen kan vi gi 300 flere vanskeligstilte elever i offentlige skoler i Nepal muligheten de fortjener til å lære å lese, regne og å tro på seg selv igjen, sier grunnlegger og administrerende direktør i Changing Stories, René Jøhnke.

Changing Stories er Changing Stories Nepals danske partner.

– Tildelingen vil også gi oss muligheten til å investere i utviklingen av Changing Stories Nepal sin kapasitet, samt lansere og utvide innovative læringstiltak i fremtiden.

Les mer: Ny sjanse for barn og unge i Nepal

Med støtten fra Kavlifondet har de så langt kunnet gi 600 elever i Nepal plass på intensive læringskurs.  Med den nye støtten vil de kunne tilby 20 nye kurs, samt styrke sitt arbeid og kapasitet i landet.

8-12 år gamle

Elevene ved Changing Stories Nepals kurs er i alderen åtte-tolv år, og bor i byen Tulsipur i Dang-distriktet. Alle har de, av ulike årsaker, gått glipp av undervisning de første, grunnleggende årene av skolen. Flesteparten av elevene ligger enten et, to, tre eller fire klassetrinn bak klassekameratene sine, ifølge den siste rapporten fra Changing Stories Nepals overvåknings- og evalueringsteam.

Den første generasjonen

– Vi har ikke nøyaktig data enda, men barna som melder seg på kursene våre er ofte den første generasjonen i sine familier til å gå på skolen, forteller Jøhnke.

De fleste barna kommer fra en lavinntektsbakgrunn og mange tilhører underpriviligerte etniske grupper.

– Faren deres er mest sannsynlig en bonde eller en arbeidsinnvandrer. Mødrene deres er som regel husmødre, bønder, eller eier sin egen, lokale bedrift.

Vil at barna dere skal lykkes

Elevenes foreldre har sannsynligvis aldri hatt muligheten til å gå på skolen i det hele tatt, eller de har gått på skolen i et par år uten å fullføre.

– Dette gjør det noen ganger vanskelig for foreldrene å støtte barnas læring så fort de faller bak klassekameratene på skolen, forteller Jøhnke.

– Med det sagt, så både ser vi og hører vi flere historier om hvor mye foreldrene ønsker at barna deres skal lykkes på skolen. Noen foreldre står opp 04.00 for å gjøre barna klare og følge dem til skolen så de kan delta på våre kurs i to timer før deres vanlige skoledag starter.

90 undervisninger

Et intensivt læringskurs består av 90 sesjoner, hver på to timer. Kursene finner sted enten før eller etter barnas normale skoledag. Målet er å hjelpe de elevene som har falt bak på skolen, og som står i fare for å droppe ut, med å finne tilbake til riktig spor.

Barna lærer grunnleggende lese- og skriveferdigheter av lokale, dyktige ungdommer, som igjen får god erfaring med læreryrket i ung alder. Så snart elevene begynner å lære, blir de fulgt opp annenhver uke av de samme ungdommene.

– Elevene lærer å lese og regne ut grunnleggende mattestykker. Det er 15 elever registrert på hvert kurs. På de fleste skoler, normalt sett, er det et til tre kurs som går samtidig, avhengig av antall elever som sliter akademisk, forteller René Jøhnke.

Involverer familiene

Involvering av elevenes familier er essensielt. Foreldremøter blir holdt tre ganger underveis i kurset på skoleområdet, og jevnlig kontakt mellom undervisere og elevenes foreldre blir fremhevet.

– Hvis foreldrene er aktivt involvert, blir barna det også, sier Jøhnke.

– Dersom elevene ikke har møtt opp på noen dager uten noen forklaring, og det ikke har vært mulig å få kontakt med foreldrene, går ofte underviserne våre en time eller mer for å besøke elevene og snakke med foreldrene deres. Slik kan de overbevise dem til å sikre at barna deres jevnlig møter opp til kurset.

Å lære gjennom lek

Læringskursene er bygget på prinsippet om “læring gjennom lek”, og da gjerne alternative måter som kunst, sang, dans og leker.

Læring i grupper og med jevnaldrende er også viktige aspekter. Elevene, både de som lykkes og de som strever, blir oppmuntret til å lære av hverandre.

– Å ta elevene ut av klasserommet for ulike læringsaktiviteter er også noe vi prioriterer. Hvis temaet for undervisningen er geometri, vil underviserne gi elevene oppgaver i å samle stein for å bygge ulike fasonger, eller gå ut å identifisere så mange triangler de kan i skolegården, forteller Jøhnke.

– Læring gjennom lek og læring på det nivået elevene er på, ikke det nivået du ønsker at de skal være på, er de underliggende prinsippene for kurset.

Konsekvenser av koronapandemien

Nepal har vært nedstengt av smittevernhensyn siden 23.mars. 15.juni lettet myndighetene på enkelte restriksjoner, men mesteparten av samfunnet er fortsatt nedstengt. Tidligste dato for nye lettelser er foreløpig satt til 22. juli.

– Alle skoler og andre utdanningsinstitusjoner er fortsatt stengt, noe som har ført til at vårt arbeid foreløpig er satt på pause. Changing Stories Nepal-teamet jobber hjemmefra og forbereder seg på neste runde med akselererte læringskurs som vil begynne så fort skolene åpner igjen, forteller René Jøhnke.

Kursene blir holdt i et klasserom på skolen der elevene går. Foto: Changing Stories Nepal.

Toppfoto: Laxmi, Monika og Sushmita deltar på Changing Stories Nepals intensive læringskurs. Foto: Changing Stories Nepal