3. juli 2018

To millioner til kulturhusprogram for skoleelever

Gjennom et nytt samarbeid mellom Norske kulturhus og Kavlifondet kan grunnskoleelever snart innta kulturhus over hele landet.

Et tett samarbeid mellom kulturhus, kommunal kulturskole og grunnskole har gjort det lokale formidlingsprogrammet Friskunst til en suksess hos Oseana Kunst og Kultursenter i Os. Nå utvides programmet til et nasjonalt kulturhusprosjekt for formidling av kunst og kultur til grunnskoleelever. Utvidelsen muliggjøres av et nytt samarbeid mellom Norske kulturhus og Kavlifondet.

– Kulturhuset skal være et hus for alle, uansett alder. Målet med Friskunst Nasjonal er at kulturhusene skal kunne presentere deler av sitt eksisterende innhold til skoleelever, i tillegg til sitt ordinære publikum. Vi er utrolig glade for at Kavlifondet ser verdien av å gi barn fagkompetanse i kombinasjon med kunstneriske opplevelser, sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus i en pressemelding fra Norske kulturhus i dag.

– Gjennom Friskunst har vi knyttet det profesjonelle kulturlivet opp mot kunst- og kulturundervisningen i skolen. Elevene får ta del i kulturhusenes kunstneriske program, samtidig som kulturskolepedagoger utarbeider og gjennomfører et grundig forprosjekt i utvalgte klassetrinn i grunnskolen. Alt i tråd med læreplanen.

– Vi er veldig spente på å se programmet utfolde seg på nasjonalt nivå, sier Ole Tobias Lindeberg, direktør for Oseana Kunst og Kultursenter.

Samarbeidet med Kavlifondet vil gi utvalgte kulturhus muligheten til å gjennomføre fire-fem Friskunst-prosjekter i løpet av 2019-2020.

– Vi er glade for å kunne bidra til at enda flere barn vil få nytte og glede av Friskunstmodellen. Kavlifondet har vært fødselshjelper til utvikling av modellen, og med glede sett at prosjektet er blitt en suksess. Noe av det viktigste vi ønsker å oppnå med Kavlifondets kulturstøtte er å gjøre kulturopplevelser tilgjengelig for flere, og å gi flere mulighet til å skape og utøve kultur. Friskunstmodellen er nettopp en slik mulighet. Vi ser frem til å bidra til å følge arbeidet med å gjøre den til en nasjonal satsning, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

DETTE ER NORSKE KULTURHUS

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon, og jobber for en attraktiv og levende kultur der folk bor. Hvert år setter nettverkets nærmere 130 medlemmer spor hos nær 15 millioner besøkende.

Kontakt:
Nina Hodneland
Daglig leder, Norske kulturhus
Tlf.: +47 93 44 14 71, e-post: nina@kulturhus.no 2. juli 2018


Ole Tobias Lindeberg, direktør for Oseana Kunst og Kultursenter


Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.


Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen