Oseana kunst- og kultursenter, Norge

Friskunst! er Oseanas skoleprogram, der skolebarn blir presentert de samme kulturopplevelsene som de voksne, i tilrettelagt versjon.

– Skolene må inkluderes i bygdas kulturliv, mener Oseana. Elevene skal få oppleve både klassisk musikk og pop. På høstprogrammet til Oseana står bla Riksteateret, Bergen Filharmonien, stand up med humoristen Sjur Hjeltnes, eller Sjøforsvarets musikkorps, tillegg til kunstutstillingene som huses i Oseana.

Elevenes kunstopplevelse begynner i klasserommet, der en egen Oseana-pedagog forbereder elevene på det de skal oppleve i Oseana. Det faglige opplegget omhandler informasjon om komponisten, lek med lyder, historie, dramaturgi, regi eller annet. Elevene får også tilgang til relevante lydklipp, bilder og videosnutter. Elevene vil også bli møtt og gitt en introduksjon før selve forestillingen.

Oseana etablerer Frikunst! som første del i sitt formidlingsprogram. Friskunst! er et samarbeid mellom Kavlifondet, Os kommune og Oseana. Oseanas langsiktige plan er å lansere opplegget for andre kulturhus i Norge, som en modell for hvordan man kan få mest mulig ut av innholdet i kulturhusene.

Mer om dette prosjektet