5. oktober 2018

Kavlifondet deler ut over 100 millioner kroner til gode formål i år

- Takket være at stadig flere forbrukere velger produkter fra Kavli vil vi i år dele ut over 100 millioner kroner til gode formål, forteller daglig leder, Inger Elise Iversen. Nå er målet å kunne dele ut én milliard kroner innen 2025!

Over 100 millioner kroner er det meste Kavlifondet har delt ut noensinne på et år. Så langt i år har det blitt gjort tildelinger for 118 millioner kroner fra fondet, og det stopper ikke der:

– Vi regner med å ha delt ut 125 millioner kroner i år innen utgangen av 2018, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Det helt spesielle med Kavli er at hele overskuddet går til gode formål. Det fins ingen enkeltpersoner som får utbytte fra salget av tubeost, yoghurt, Q-Melk, og de andre godsakene som Kavlikonsernet produserer. Kavlifondet er nemlig eneeier i konsernet. Slik har det vært siden Knut Kavli, sønn av grunnlegger Olav Kavli, opprettet fondet i 1962.

Smøreost og Skyr

Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, overføres til Kavlifondet, som deler det ut til humanitært arbeid, forskning og kultur.

Kavlis bedrifter, som i Norge også inkluderer Q-Meieriene, står bak kjente og kjære slagere på matbordet som Kavli smøreost, kaviar og HaPå. Men også nyere produkter som Kavli Snackpack, Skyr, og yoghurt på pose er med på å skape et stadig større overskudd for gode formål.

Nytt rekordår

– Nå har vi en gledelig utvikling der stadig flere forbrukere velger å kjøpe Kavlis produkter. Det betyr stadig mer å dele ut til gode formål, sier Inger Elise Iversen.

Så sent som i 2011 var tildelingene på drøye 20 millioner kroner. Siden har beløpet økt hvert år.

– Aldri før har vi hatt mer å gi. I fjor delte vi ut over 82 millioner kroner. Alt tyder på at 2018 blir nok et rekordår, med mer enn 100 millioner kroner i tildelinger, forteller hun.

Støtte til flere land

Kavlifondet støtter prosjekter innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor Kavli har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

– Vi støtter også viktige prosjekter i land i Afrika sør for Sahara, og i Sørøst-Asia og Asia, forteller Inger Elise Iversen.

Totalt er Kavlifondet inne i prosjekter i 20 land. Målet er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Skal skape ringvirkninger

Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor Kavli har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

– Vi støtter også viktige prosjekter i land i Afrika sør for Sahara, og i Sørøst-Asia og Asia, forteller Inger Elise Iversen.

Kavlifondet legger vekt på at prosjektene skal skape ringvirkninger både i enkeltmenneskers liv, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.
– Vi ønsker spesielt å bidra til inkludering og like muligheter for alle mennesker, på tvers av alder og bakgrunn, sier Iversen.

Vil gi bort én milliard kroner

De over 800 ansatte i Kavlis fire land engasjerer seg også i tildelingene. Hvert år nominerer de lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I 2018 deler de ansatte ut ti millioner kroner gjennom sine nominasjonsprosesser. Å ha Kavlifondet som eier bygger en kultur av stolthet og engasjement blant de ansatte i Kavlikonsernet.

– Å vite at hver dag du går på jobb, er et bidrag til gode formål, gjør noe med deg. Jeg har møtt flere som sier at eiermodellen, der hele overskuddet gis til de som trenger det mest, er den viktigste grunnen til at de takket ja til jobb i Kavli, sier Inger Elise Iversen, som selv er svært stolt av å jobbe for Kavlifondet.

Nå har Kavlikonsernet satt som mål å kunne overføre hele én milliard kroner til Kavlifondet og gode formål innen 2025.

– Det er jo helt fantastisk, sier Inger Elise Iversen.
– Tenk at en tube med smøreost kan bidra til så mye godt!

Kavlifondet støtter formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur. Satsningområder er:

• Psykisk helse for barn og unge
• Inkludering og forebygging av utenforskap
• Hjelp til vanskeligstilte og bekjempelse av fattigdom og sosiale forskjeller
• Forskning på alvorlig sykdom som kreft, psykisk sykdom, ME og demens
• Gi flere mulighet til å oppleve, skape og utøve kultur, selv om man har dårlig økonomi, er syk eller av andre grunner hindret fra å delta på vanlig måte
• Å gi unge, klassiske musikktalenter mulighet til å utvikle seg

Les mer:

Om Kavlifondet
Humanitært arbeid
Forskning
Kultur

 FeriePULSE er et prosjekt i regi av Norges Musikkorpsforbund, som gir gir gratis ferietilbud til barn i Oslo, Bergen og Molde. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

 Kavlifondet støtter NorSahels arbeid for å redusere nyfødtdød i Mali. Foto: Hølje Høgsjå/NorSahelFargespill i flere byer har fått støtte fra Kavlifondet. Nå er vi med på etableringen av Fargespill Oslo. Foto: Thor Brødreskift/Fargespill Kavlifondets samarbeidspartner Changing Stories gir barn og unge mulighet til å ta igjen tapt skolegang i Nepal. Foto: René Jøhnke/Changing Stories

Foto øverst: René Jøhnke/Changing Stories