4. februar 2019

Millionstøtte til Fargespill-Oslo: Kavlifondet fortsetter kultursatsning for barn og unge

Kavlifondet støtter videre etablering for Fargespill-Oslo med 2,2 millioner kroner i 2019-2020.

– Det er helt fantastisk, og vi hadde ikke klart det uten Kavlifondet, sier en entusiastisk avdelingsleder for Fargespill i Oslo, Anine Smith.

Fargespill er en kunstnerisk organisasjon som blant annet lager sceneforestillinger ut av møter mellom mennesker.

Kavlifondet har vært med på laget siden Fargespill startet opp i Oslo i 2017. Fra starten av har Fargespill-Oslo jobbet ukentlig med elever fra mottaksklasser i hele Oslo, i tillegg til å rekruttere elever fra skoler med høy andel av flerkulturelle barn og unge, og sang og danse miljøer fra hele byen.


Fargespill-Oslo spilte sin første forestilling på Det Norske Teatret i Oslo. 

– Det er med stor begeistring at Kavlifondet nå går inn i to nye år som støttespiller for Fargespill-Oslo. Siden oppstarten i 2017 har vi sett fremveksten av en ny, levende arena hvor store kulturopplevelser, samhandling og inkludering for barn og unge får utspille seg. Vi er imponert over hvordan de når frem til og fanger opp også de som ikke er så synlige ellers, og får alle som er med til å blomstre og skinne sammen, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Fargespill ivaretar mange av de viktigste verdiene vi ønsker å fremme med Kavlifondets tildelinger. Vi ønsker at dette skal bli et langsiktig tilbud i hovedstaden vår, slik det allerede er i flere andre byer, og bidrar derfor ytterligere til etablering og videreutvikling av Fargespill-Oslo.

Forestilling på Det Norske Teatret

26. og 27. mai 2018 spilte Fargespill-Oslo forestillingen «Vi» på hovedscenen på Det Norske Teatret. 116 aktører fra hele Oslo på scenen stod for tre bortimot utsolgte forestillinger.

– Vi samarbeidet med organisasjoner som Den Mangfaldige Scene, KIGO (Kultur i gamle Oslo), ulike sang- og dansemiljøer og festivalen Miniøya. Vi fikk også inn et par numre fra Fargespill-Larvik og Fargespill i Bergen for å få til denne størrelsen det første året vårt, forteller Anine Smith.

Stor stemning i avslutningsnummeret på «Vi»!

Åpnet Kulturfest Tøyen

12. Juni i fjor åpnet Fargespill-Oslo Kulturfest Tøyen, et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Oslo og festivalen Miniøya, til stor jubel fra 8000 elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo.
– Det var gøy det! Vi tror det er viktig for barn og unge å spille foran sin egen målgruppe, både for erkjennelsen av seg selv og gruppa, men også for mestringsfølelsen, sier Anine Smith.

Bygger stein på stein

Planen for 2019 – 2020 er å bygge Fargespill-Oslo videre, stein på stein. De skal bygge videre på samarbeidene som er skapt, og starte nye sterke samarbeid med andre krefter i byen for å dele kompetanse og gjøre hverandre gode.
– Ukentlige øvelser med aktørene fortsetter, og nye krefter som kan komme inn og berike helheten og fellesskapet er velkommen, sier Anine Smith.
Ny forestilling blir det på Miniøya, Kulturfest Tøyen og på hovedscenen ved Det Norske Teatret i september 2019, og 2020.

Les mer: Nå blir det Fargespill i Oslo!

I Fargespill fører kulturskatter fra hele verden sammen. Møter og blanding skaper magiske øyeblikk. 

Alle aktørene både bidrar med sin egen kulturarv, og får nye impulser fra de andre i ensemblet i Fargespill. 

Skal løfte Oslos kulturarv

– Vi tror at å tilpasse oss lokalt i bydelene og områdene i Oslo er viktig for å lykkes på et overordnet nivå, sier Smith.
– Vi ønsker at Fargespill skal være en brobygger mellom barn og ungdom i ulike bydeler i øst og vest, der det å jobbe sammen mot et felles mål kan føre til utveksling og vennskap på tvers av byen. Vi ønsker dessuten å vise hvilken kulturell kapital Oslo har å by på, gjennom å løfte kulturarven som finnes hos ulike mennesker og grupper her i byen.

– En unik organisasjon

Direktør ved Det Norske Teatret, Åse Ryvarden, sier dette om samarbeidet med Fargespill-Oslo:

«De prosjektene vi har jobbet sammen om har vært svært viktige for teatret, og hele organisasjonen har sluttet opp om arbeidet. Det gir enorm mening å se og oppleve et så stort antall barn og unge utfolde seg i musikken og dansen på Hovedscenen, med en kraft og en glede som selv det mest hardbarka teaterhjerte blir rørt av. Fargespill er en unik organisasjon, og evner å legge til rette for og gjennomføre dette store løftet på en veldig ryddig og god måte. De gjør en jobb mot en gruppe som ellers ikke ville fått mulighet til å ta del i et tilbud, og for familie, venner og slekt som kommer hit som publikum er dette en stor dag. Mange av dem er i teatret for første gang, og får oppleve stolthet og deltakelse. Vi tror at dette er et av de virkelig meningsfylte integreringstiltakene en kan gjøre.»

Les mer: Skaper morgendagens kultur

Les mer: Fargespills hjemmeside.