8. mars 2019

Skal arbeide sammen mot sosialt utenforskap i Helsingborg

Med støtte fra Kavlifondet skal Erikshjälpen arbeide for å motvirke sosialt utenforskap blant barn, unge og foreldre i risikosonen.

2,5 millioner kroner gis til prosjektet som bygger på å skape og støtte lokale, sosiale initiativ.

En stor del av arbeidet skal skje i området Adolfsberg i Helsingborg, hvor det er store utfordringer med sosialt utenforskap.

Utgangspunkt i second hand-butikk

I det nye prosjektet skal Erikshjälpen, i samarbeid med innbyggerne i området, partnere, myndigheter og andre organisasjoner, bidra til flere satsninger for å minske utenforskap.

Sammen med organisasjonene Hela Människan RIA og Änglaverket driver Erikshjälpen en second hand klesbutikk i Adolfsberg,

Med butikken som utgangspunkt skal det drives aktiviteter utformet med medvirkning fra deltagerne selv, med mål om å øke samhørigheten, og skape nye muligheter og fremtidstro.

Se STVs reportasje om prosjektet: Nu ska Erikshjälpen miljonsatsa på unga i Adolfsberg

Ledelsen og medarbeiderne i Erikshjälpen ser frem til å utvikle bruktklærbutikken som et sted for å forebygge utenforskap Ledelsen og medarbeiderne i Erikshjälpen ser frem til å utvikle bruktklærbutikken som et sted for å forebygge utenforskap. Foto: Erikshjälpen

Langsiktig forandringsarbeid

– Vi er veldig glade for muligheten til å utvikle den unike plattformen til butikkene våre for å i enda større grad motvirke utenforskap. Vi har allerede gode samtaler rundt samarbeid med kommuneledelse, sosialforvaltningen og noen eksisterende aktører. Vi er overbeviste om at vi sammen med innbyggerne i Adolfsberg skal kunne skape et langsiktig, varig forandringsarbeid, sier Birgitta Johansson, programsjef for Erikshjälpens arbeid i Sverige.

– Kavlifondet er svært glade for å inngå denne samarbeidsavtalen med Erikshjälpen om et spennende prosjekt med viktige mål. Å forebygge utenforskap er en rød tråd i Kavlifondets tildelinger, da det henger nært sammen med verdier som inkludering og positivt mangfold, som vi ønsker å bidra til å fremme. Det er også viktig for psykisk helse, en annen hovedsatsning for Kavlifondet, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Arbeidet ledes av Erikshjälpens Sverigeavdeling, men kommer til å skje i nært samarbeid med Erikshjälpen Second hand i Helsingborg. Forhåpningen er at butikken på enda større grad skal bli en plass der mennesker kan skape kontakter, bygge sosiale nettverk, utvikles på et personlig plan og trene egenskaper som er viktige for at de i fremtiden skal kunne få jobb.

Frivillige og medarbeidere ved Erikshjälpens butikk i AdolfsbergFrivillige og medarbeidere ved Erikshjälpens butikk i Helsingborg. Butikkene er en spennende møteplass for mennesker med ulike bakgrunner og livssituasjoner. Foto: Erikshjälpen

Vil støtte lokale initiativ

– Erikshjälpen tror på kraften i lokalsamfunnet og at mange samfunnsutfordringer kunne vært løst lokalt om vi bare begynner å prate og sammen arbeider frem løsninger på felles problemer, sier Birgitta Johansson.

I prosjektet inngår derfor å skape et forum der målgrupperne selv kan påvirke og løse problemer i sitt område, kalt ”Shark Tank”. Lokale initiativ for å minske sosialt utenforskap vil oppmuntres og støttes.

Ønskes velkommen av kommunen

– Helsingborgs by ønsker velkommen Erikshjälpens satsning for å gjøre en forskjell for fremfor alt barn og unge i bydelen Adolfsberg, sier Lars Thunberg (KD), kommunalråd og leder for byens beredskap for livskvalitet.

– Vi kommer til å følge prosjektet med interesse og ser flere muligheter til synenergier med det vi allerede gjør. Sivilsamfunnets og ideelle organisasjoners innsats og kreative engasjement utgjør en uvurderlig ressurs og er et svært velkomment supplement til det som gjøres i den offentlige sektor.

Bildet øverst: Generalsekretær i Erikshjälpen, Daniel Grahn, og medarbeidere involvert i Erikshjälpens Sverige-satsning: Mia Clewemar Lundquist, Birgitta Johansson, Ann-Sophie Palmér, Mattias Inggesson og Ola Olsson. Foto: Erikshjälpen